Thi hành án dân sự TP. Cẩm Phả phải thực hiện mục tiêu kép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ban chỉ đạo THADS TP. Cẩm Phả vừa tổ chức họp sơ kết tình hình THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2021.

Thi hành án dân sự TP. Cẩm Phả phải thực hiện mục tiêu kép

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo THADS TP. Cẩm Phả chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của đồng chí Phạm Tuấn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP.Cẩm Phả, Phó trưởng Ban chỉ đạo: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Ninh, Cục THADS tỉnh tỉnh Quảng Ninh, thường trực Thành ủy Cẩm Phả, thường trực HĐND – UBND TP. Cẩm Phả, cùng với sự ủng hộ, phối hợp hiệu quả của các cơ quan ban ngành Thành phố, công tác THADS 06 tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả khả quan. Cụ thể, trong số có điều kiện đã thi hành xong 794 việc, tương ứng 43.357.148.000 đồng, đạt tỷ lệ 73,38% về việc và 38,53% về tiền.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Đinh Ngọc Chiến yêu cầu Chi cục cần tiếp tục tăng cường rà soát phân loại án có điều kiện để thi hành dứt điểm; thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết việc thi hành án vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Với tư cách là thường trực Ban chỉ đạo, đề nghị Chi cục chủ động tham mưu UBND thành phố có các văn bản chỉ đạo UBND các phường xã phối hợp xác minh, giải quyết việc thi hành án, tuyên truyền vận động đương sự bằng nhiều hình thức. Đồng thời tham mưu UBND thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo THADS…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm