THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô – Chi nhánh Hải Phòng tổ chức đấu giá tài sản là QSD 70,3 m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ số 21/46 đường Nghĩa Xá, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

Giá khởi điểm: 1.504.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng; 

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

 (Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ bán đấu giá).

Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 19/09/2019 đến  09/10/2019; 

Thời gian xem tài sản: 01/10/2019 đến 02/10/2019 (trong giờ hành chính); 

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 09/10/2019 đến 11/10/2019 (trong giờ hành chính). 

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h30’ ngày 12/10/2019; 

Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá: số 135 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0913206826

Cùng chuyên mục

Đọc thêm