Thông báo đấu giá tài sản

0:00 / 0:00
0:00
Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai thông báo đấu giá tài sản:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (SN 64, đường Nguyễn Huệ, tổ 6, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai (Địa chỉ: Số 591, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

3. Tên tài sản, thôn tin tài sản đấu giá: Đấu giá là quyền sử dụng đất của các thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, với các thông tin như sau:

- Vị trí thửa đất: tại các đường BM8, BM15 và BM28 thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Tổng số thửa đất: 41 thửa đất (39 thửa đất liền kề và 02 thửa đất biệt thự).

- Tổng diện tích: 4.555,7m2

- Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

- Tài sản gắn liền với đất: không có.

4. Giá khởi điểm:

+ Đối với thửa đất liền kề: 4.500.000 đồng/m2.

+ Đối với thửa đất biệt thự tại đường BM8 là: 5.000.000 đồng/m2.

- Tổng giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 20.828.500.000 đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm phí và các lệ phí khác.

5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: Từ 200.000 đồng – 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ/01 thửa đất đấu giá.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá (Chi tiết cụ thể trong Quy chế đấu giá).

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện.

7. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/09/2021 đến hết ngày 14/09/2021 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 24/09/2021, trong giờ hành chính tại Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai.

9. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện: Trước 17 giờ 00 phút ngày 24/09/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 22/09, ngày 23/09 và ngày 24/09/2021.

- Tài khoản số: 0681012226789 Mở tại: Ngân hàng Bảo Việt – Chi nhánh tỉnh Lào Cai (Số 501, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 27/09/2021 tại Hội trường nhà đa năng UBND phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0983.935.388 hoặc 0369.428.695 (Trong giờ hành chính).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm