Thông báo kết quả kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ

(PLVN) - Ngày 24/11, Đoàn kiểm tra số 889 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ để thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: PV)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: PV)

Tham dự có Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các Thành viên, Thư ký Đoàn là lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Ban cán sự đảng; các Ủy viên Ban cán sự đảng và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: PV)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: PV)

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

Theo đó, từ năm 2019-2023 đã ban hành, tham mưu ban hành 203 văn bản pháp luật quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức. Điển hình như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; 15 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về công tác tổ chức, cán bộ, nhất là các Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, về tinh giản biên chế; Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Hằng năm đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó có 47 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các Bộ, ngành, địa phương; qua thanh tra đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ.

Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ có nhiều đổi mới, như chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; quan tâm sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ...

Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ sớm khắc phục trong thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PV)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PV)

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó, nổi bật là đã nỗ lực hoàn thành 19/21 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ được giao theo Nghị quyết số 26-NQ/TW; tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ Nội vụ…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; tập trung tham mưu triển khai, sớm đưa các quy định mới được ban hành trong công tác cán bộ vào thực hiện trong thực tiễn, nhất là các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; về thu hút, trọng dụng nhân tài; kiểm định chất lượng đầu vào công chức; cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm…

Trưởng Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ cần sớm rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW để kiến nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, nhất là các nhiệm vụ xây dựng thể chế về công tác cán bộ; việc đánh giá cán bộ; việc thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý… Đồng thời, yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tham mưu có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ trong nội bộ.

Đọc thêm