Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Lào Cai

(PLVN) - Chiều 05/09/2019 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHPL) đã làm việc tại Lào Cai. Tham dự buổi làm việc có ông Lê Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai Lê Ngọc Quỳnh cho biết theo báo cáo của các sở, ban ngành, đoàn thể và 09/09 huyện, thành phố, có 12 đơn vị báo cáo đã ban hành Kế hoạch triển khai của đơn vị, địa phương mình phụ trách, quản lý. UBND tỉnh đã tham gia ý kiến đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Lào Cai ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Mặt khác, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành 10 cuộc kiểm tra, trong đó: 07 cuộc kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các phường thuộc thành phố Lào Cai; 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai, Đội kiểm soát Hải quan.

Thay mặt Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, ông Lê Ngọc Quỳnh đưa ra đề xuất đối với Bộ Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung dự thảo sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Đồng thời, sớm xây dựng Khung theo dõi và Bộ tiêu chí đánh giá tình hình THPL để các đơn vị, địa phương thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Lào Cai ảnh 2
Toàn cảnh buổi làm việc

 Bên cạnh đó tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình THPL tại các địa phương nhất là quy trình, phương pháp tiến hành theo dõi, đánh giá việc THPL để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức được tham gia tập huấn.

Tiếp đó, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Tư pháp giúp tỉnh Lào Cai tập huấn “ Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL giai đoạn năm 2018 – 2022”; Các lớp tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ tài chính đặc thù cho công tác theo dõi THPL. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Lào Cai ảnh 3
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ về ý nghĩa, vai trò của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở Lào Cai đã nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật được Lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện; các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật bước đẩu được bảo đảm. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật: Nhìn chung, các nội dung được giao quy định chi tiết được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tương đối kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

Tuy nhiên Thứ trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ về ý nghĩa, vai trò của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; Triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án "đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022" trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận các kiến nghị của đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành thuộc UBND trong quá trình làm việc, từ đó kiến nghị với Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm