Thủ tướng 'gỡ khó' cho 4 vấn đề trong giáo dục đào tạo

Ghi nhận các ý kiến thảo luận về 4 vấn đề chính trong giáo dục đào tạo tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, hôm qua, 29/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời cũng đưa ra những lưu ý đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo khi giải quyết những vấn đề trên. 

Thủ tướng 'gỡ khó' cho 4 vấn đề trong giáo dục đào tạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực điểm lại một số thành tích nổi bật của giáo dục đào tạo thời gian qua như ngày 15/3, WB công bố báo cáo đánh giá Việt Nam là một trong 10 hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới hay trước đó, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD công bố tại kỳ đánh giá 2015, học sinh Việt Nam xếp thứ 8 trên 70 nước về khoa học, đứng thứ 22/70 về toán học và 32/72 về đọc hiểu...

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng đặt vấn đề: “Một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao đánh giá như vậy nhưng thứ hạng của các trường đại học Việt Nam rất thấp trong khu vực, đặc biệt là nguồn nhân lực đào tạo ra đáp ứng như thế nào trước yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, nhất là yêu cầu phát triển các mũi nhọn kinh tế, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hay đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trường lao động khu vực và quốc tế”.

Nhấn mạnh nguyên tắc là hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học, sau đại học cần đào tạo con người với những phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cụ thể phù hợp với từng lứa tuổi, bậc học và gắn liền với xu thế phát triển của đất nước và thế giới, Thủ tướng lưu ý, vấn đề đầu tiên cần tìm giải pháp là về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ giáo viên, phải giải quyết  tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cục bộ. "Việc quy hoạch hệ thống các trường sư phạm và đầu vào ngành sư phạm ra sao khi thời gian qua có nhiều ý kiến dư luận đặt ra về việc sắp xếp chưa tốt đội ngũ giáo viên, kể cả phẩm chất, tư cách người thầy?", Thủ tướng nói.

Vấn đề thứ 2 là việc xây dựng chương trình sách giáo khoa phổ thông mới, liên quan đến việc giảm tải chương trình, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các địa phương để triển khai chương trình sách giáo khoa mới...

Vấn đề tiếp theo là tự chủ đại học, Thủ tướng cho biết, hiện nay có 26 cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ. Nhiều cơ sở đã thực hiện kiểm định chất lượng, tham gia đánh giá xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, cần có cách hiểu đúng đắn, thống nhất về tự chủ đại học, các mức độ tự chủ khác nhau trong bối cảnh đất nước hiện nay…

Vấn đề thứ tư là việc công nhận, bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư khi thời gian qua, còn một số hạn chế, bất cập, gây nên dư luận trong xã hội, để làm sao hội đồng chức danh giáo sư các cấp phải hoạt động tốt hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn, bảo đảm chất lượng, quy trình chặt chẽ, công khai minh bạch...

Tại phiên họp, các thành viên của Ủy ban, Hội đồng là các nhà quản lý giáo dục, các trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp… đã phát biểu về 4 vấn đề mà Thủ tướng "đặt đầu bài".

Theo các ý kiến, cần quy hoạch lại cơ sở các trường sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, kể cả đầu vào sư phạm, chính sách, chế độ cho giáo viên, truyền thông và tôn vinh người thầy, đổi mới phương pháp giảng dạy. Về tự chủ giáo dục đại học, các ý kiến cho rằng đang được triển khai rất tốt. Về xét phong hàm giáo sư, phó giáo sư, cần phải chặt chẽ hơn trong xét duyệt, rõ ràng hơn về tiêu chí, không hạ chất lượng các tiêu chí, thậm chí nhiều ý kiến còn đề nghị nâng tiêu chí...

Đồng tình với nhiều ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của phát triển đội ngũ giáo viên, phát triển cơ sở đào tạo giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp thu cái mới. Giáo viên quyết định đến chất lượng giáo dục đào tạo, cần được chú trọng, quan tâm hơn. Cho rằng khởi nghiệp là vấn đề quan trọng, Thủ tướng đề nghị cần sớm đưa vào chương trình giảng dạy của các trường vấn đề khởi nghiệp một cách sâu sắc và thực tế hơn. Vì vậy, ươm mầm khởi nghiệp trong đại học là một mục tiêu của trường đại học.

Thủ tướng lưu ý, về tự chủ giáo dục đại học, bước đi, cách làm phải hết sức chặt chẽ, tốt hơn để không gây rối loạn, nhảy từ cực này sang cực kia. Về xét phong hàm giáo sư, phó giáo sư cần tăng cường minh bạch, công khai và phấn đấu làm sao tiếp cận sớm, lộ trình nhanh hơn trong hội nhập quốc tế về vấn đề này.

Về vấn đề sách giáo khoa, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội về lộ trình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phê duyệt, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới và tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa đủ các môn học, lớp học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, bảo đảm yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, khả thi, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trình Thủ tướng ký ban hành trong tháng 6/2018.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm