Thủ tướng quyết định thay nhân sự Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới có Quyết định thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Ông Doãn Mậu Diệp (trái) và bà Nguyễn Hồng Lý (phải).

Ông Doãn Mậu Diệp (trái) và bà Nguyễn Hồng Lý (phải).

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu theo chế độ.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Lều Vũ Điều được phân công công tác khác.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm