Thủ tướng quyết định thay nhân sự

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thủ tướng quyết định thay nhân sự

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Phạm Minh Huân.

Ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Đinh Trung Tụng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm