Thủ tướng trình Quốc hội giữ nguyên cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khóa XIV.

Đọc Tờ trình tóm tắt về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tại phiên làm việc ngày 22/7 của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ có 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Các Bộ bao gồm Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Các cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng trình Quốc hội giữ nguyên cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nói về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn theo đúng chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội. Việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XIV như khóa XIII đã tạo điều kiện cho Chính phủ thực hiện tốt vai trò được giao”.

Báo cáo cũng cho biết cơ cấu tổ chức của Chính phủ hiện nay vẫn còn những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực cần phải tiếp tục hoàn thiện.

Chính phủ khóa XIV đã đưa ra phương án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV dựa trên Hiến pháp và các quy định của pháp luật, đồng thời kế thừa thành tựu của Chính phủ khóa XIV cũng như khắc phục những hạn chế.

“Trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV, cũng có những ý kiến đề xuất phương án đổi tên một số Bộ, ngành và sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối một số Bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận rất kỹ lưỡng, khoa học, thận trọng”, Người đứng đầu Chính phủ trình bày Báo cáo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19, với những tác động đặc thù, đồng thời căn cứ kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ đã được Quốc hội đánh giá chung tại Nghị quyết số 161/2021/QH14, Báo cáo cho rằng giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 là cần thiết, phù hợp.

“Chính phủ xin trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khóa XIV”, Báo cáo nêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu ra những nội dung mà Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo sau khi Quốc hội xem xét và có Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chính phủ; ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước.

Cùng chuyên mục
Nhiều đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xác định rõ mục tiêu chống dịch hiệu quả, đồng thời đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh.

An sinh xã hội đồng hành trong cuộc sống “bình thường mới”

(PLVN) - Trong cuộc sống “bình thường mới”, bên cạnh việc đảm bảo an toàn để phát triển kinh tế thì công tác an sinh xã hội đối với người dân cần tiếp tục được quan tâm. Lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế; phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng, động viên và nhân rộng các hoạt động thiện nguyện, qua đó giúp đỡ thiết thực người dân, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt… đó là những vấn đề không được để đứt quãng trong cuộc sống “bình thường mới”.

Đọc thêm