Thủ tướng yêu cầu cung cấp kịp thời các thông tin cấp bách, khẩn cấp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1498/QĐ-TTg ban hành danh mục nhóm thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa được Thủ tướng ban hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021. Ảnh minh họa

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021. Ảnh minh họa

Theo đó có 7 nhóm thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: Nhóm thông tin, dữ liệu về kinh tế tổng hợp; Nhóm thông tin, dữ liệu về kinh tế ngành; Nhóm thông tin, dữ liệu về khoa học, giáo dục, văn hóa, xã hội; Nhóm thông tin, dữ liệu về nội chính, hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; Nhóm thông tin, dữ liệu về phát triển doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể, hợp tác xã; Nhóm thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp quốc gia.

Trong QĐ mới ban hành, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm) theo danh mục; Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp quốc gia;

Bảo đảm việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn bảo mật thông tin theo quy định pháp luật; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn thông tin, dữ liệu, tính thống nhất của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối với Trung tâm, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng bộ chỉ tiêu tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm, bảo đảm việc cung cấp, kết nổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn thông tin, dữ liệu, tỉnh thống nhất của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối, chia sẻ với Trung tâm.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ việc cung cấp, kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu của các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ được Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hướng dẫn, xác định phương thức cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm, hoàn thành trước ngày 30/10/2021. Đối với các thông tin dữ liệu đang trong quá trình xây dựng, thực hiện cung cấp, kết nổi, chia sẻ theo lộ trình triển khai cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin.

Cùng với đó, theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất điều chỉnh danh mục thông tin, dữ liệu ban hành kèm theo tại Quyết định này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm