Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 quy hoạch của Thủ đô

(PLVN) - Sáng nay, 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 34, xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là Phiên họp thường kỳ tháng 6, được tổ chức vào thời gian giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày (11-13/6), thực hiện 16 nội dung, gồm xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 và 5 nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là những dự án, dự thảo có nhiều nội dung lớn, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Cụ thể, thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu 8 dự thảo Luật bao gồm Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Đồng thời, cho ý kiến về 3 dự thảo Nghị quyết gồm Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ, thể hiện quan điểm rõ ràng những dự án, dự thảo đã đảm bảo đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp, nhất là những dự án có tác động lớn như Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp như Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); các Nghị quyết thí điểm của Nghệ An và TP Đà Nẵng.

Thứ hai, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Cùng với đó là 2 dự án luật, nghị quyết Quốc hội đã đồng ý bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 bao gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, những vấn đề nào đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền, cấp thẩm quyền đã cho chủ trương thì phải bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là vấn đề đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự án một Luật sửa 4 Luật và việc giảm thuế giá trị gia tăng là những nội dung cấp thiết, đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí, ủng hộ trình thông qua để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

“Đây là những vấn đề cấp bách, không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ đề nghị điều chỉnh sớm hơn 5 tháng. Đây là những vấn đề chúng ta phải tiếp tục bàn cho kỹ, bảo đảm bảo đúng quy trình, đủ điều kiện, cơ bản đáp ứng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý cụ thể, các cơ quan hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội bổ sung vào chương trình Kỳ họp, xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp.

Thứ ba, tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 2 nội dung theo thẩm quyền gồm Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; và phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023; xem xét, cho ý kiến bằng văn bản đối với một số dự án, dự thảo Luật, Nghị quyết khác.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, hiệu quả thực tế từ công tác chỉ đạo, điều hành đến công tác tham mưu, phục vụ của đợt 1 của Kỳ họp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban của Quốc hội báo cáo ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nêu rõ quan điểm, đề xuất cụ thể phương án và nội dung chỉnh sửa, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, đầy đủ, thấu đáo, để tổng hợp báo cáo, xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Đọc thêm