Tiền Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức chuỗi hoạt động rộng khắp tại các cấp huyện, xã với nhiều hình thức phong phú.

Tiền Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; tỉnh Tiền Giang đã thực hiện chuỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại nhiều địa phương và thu được kết quả. Các hoạt động tuyên truyền xoay quanh chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tiền Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam ảnh 1
 Phổ biến pháp luật hướng đến học sinh, sinh viên.

Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều sự kiện điểm nhấn, hoạt động trọng tâm được các ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức hướng đến sinh viên, học sinh, thanh niên, đoàn viên như: Mít tinh, diễu hành, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật, ngày pháp luật... thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân địa phương, học sinh các cấp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Cùng với đó, để tổ chức triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019 -2021 trên địa bàn; UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành công văn số 1937 để triển khai thực hiện tại các huyện, thị xã; trong đó, có 11/11 đơn vị cấp huyện có kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn địa phương mình. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang đã thiết kế và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử về phổ biến giáo dục pháp luật, địa chỉ: http://pbgdpl.tiengiang.gov.vn.

Tiền Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam ảnh 2
 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân.

Trong thời gian tới, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đồng bộ và có hiệu quả; các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cần tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn tài liệu tuyên truyền ra nhân dân; đẩy mạnh việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Hướng dẫn và chỉ đạo của Trung ương.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm