Tiếp tục cải thiện Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

(PLVN) -Năm 2019, xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) của Việt Nam đạt 39.8/100 điểm, xếp hạng thứ 79/141 nước, tăng 17 bậc so với năm 2018. Tuy nhiên, chỉ số B1 của Việt Nam vẫn chưa đạt được điểm số trung bình theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (3.5 trên thang điểm 7) nên trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, cải thiện chỉ số này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1, các Bộ, ngành, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định như: nguồn kinh phí và nhân lực còn hạn chế; quy định về việc thực hiện nội dung nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật còn mới, chưa được tập huấn chuyên sâu nên quá trình thực hiện còn lúng túng. 

Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay hoạt động đa ngành nghề, chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chức năng nên công tác phối hợp giữa các ngành còn nhiều bất cập, đặc biệt là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước vẫn còn rời rạc, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc của Bộ, ngành Trung ương…

Do vậy, để “cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật” theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, ngay từ đầu năm, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) đã ban hành kế hoạch với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2020. 

Ngay sau đó, các Bộ, ngành, địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai hoạt động nhằm xếp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2020 theo hướng tiếp tục nghiên cứu và khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật. Bố trí nguồn lực về biên chế, kinh phí phù hợp để tiếp tục thực hiện các hiệm vụ, giải pháp thực hiện việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật trong năm 2020; chú trọng kiện toàn đội ngũ công chức làm pháp chế đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Các Bộ, ngành tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường lựa chọn các thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về các họat động triển khai các giải pháp giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp, người dân; chú trọng trên cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương để người dân, doanh nghiệp hiêu rõ, hưởng ứng, phối hợp thực hiện đồng bộ các giái pháp đề ra.

Ngoài ra, một số địa phương cũng đề nghị Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện thể chế công tác theo dõi thi hành pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; tiếp tục nâng cao nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tăng cường tập huấn nội dung nâng xếp hạng chỉ số B1 cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn tại địa phương về những điểm mới trong các quy định pháp luật về các điều kiện đầu tư kinh doanh, về cách thức, phương thức, kỹ năng thực thi bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng tinh thần của nội dung các quy định. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm