Tiếp tục cải thiện điểm số chi phí tuân thủ pháp luật

(PLVN) -Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) về kết quả công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm 2020 vào chiều 5/8. 
Tiếp tục cải thiện điểm số chi phí tuân thủ pháp luật

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 07 tháng đầu năm 2020, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, công tác trọng tâm. Cụ thể, Cục đang hoàn thiện, chỉnh lý một số văn bản, đề án; chủ động phối hợp các Bộ, ngành xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tiến hành kiểm tra công tác này tại một số địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính…

Về công tác nâng xếp hạng và cải thiện điểm số đối với chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1), Cục đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện tiếp tục nâng xếp hạng và cải thiện điểm số đối với chỉ số B1 năm 2020. Đặc biệt, trong tháng 7/2020, Cục đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng Chương trình về chỉ số B1 nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số B1 trong năm 2020. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước, nên nhiều hoạt động của Cục QLXLVPHC&TDTHPL theo Kế hoạch bị trì hoãn, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành công việc; tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác của đơn vị…

Tiếp tục cải thiện điểm số chi phí tuân thủ pháp luật ảnh 1
 

Do vậy, trong 05 tháng cuối năm 2020, Cục tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản, dự án về XLVPHC&TDTHPL theo Kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và các địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật nêu tại “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2022”; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch nhằm cải thiện điểm số và nâng xếp hạng  của Việt Nam về chỉ số B1 năm 2020…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính của Cục QLXLVPHC&TDTHPL trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Trong 05 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng đề nghị Cục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban pháp luật Quốc hội để tiếp tục chỉnh lý, chuẩn bị ý kiến của Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; chủ động thực hiện tham mưu ban hành Thông tư hướng dẫn các Nghị định mới ban hành; điều chỉnh, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ, công nhân viên…

Thứ trưởng nhấn mạnh về tầm quan trọng của chỉ số B1 đồng thời đề nghị phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên để tiếp tục duy trì và nâng hạng chỉ số B1. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu rà soát, nghiên cứu sâu hơn hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật do đây là luật khó.  

Đọc thêm