Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án dân sự

(PLVN) -Chiều 24/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về các nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2020. 

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án dân sự

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong Quý III/2020, về cơ bản Tổng cục tiếp tục nghiêm túc triển khai nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đã đề ra và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ. Cụ thể, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngành tiếp tục được quan tâm, chú trọng, công tác hoàn thiện, thể chế được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; hoàn thành báo cáo của Chính phủ về công tác THA gửi Quốc hội; tỷ lệ kết quả thi hành xong về việc và về tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2019 (tăng 0,18% về việc và 1,96% về tiền).

Công tác chỉ đạo, giải quyết các vụ việc tín dụng, ngân hàng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, các vụ việc kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến rõ rệt; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, như tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng có việc còn chưa cao, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có việc còn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục, giữa Tổng cục với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan THADS địa phương có lúc, có việc còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; ý thức, tinh thần trách nhiệm của một số công chức chưa cao… 

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án dân sự ảnh 1
 

Trong Quý IV/2020, Tổng cục THADS tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác THADS, theo dõi THADS bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và các chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao; hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao, bảo đảm không để sót, quên nhiệm vụ.

Tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra năm 2020; xây dựng Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS; triển khai hiệu quả các hoạt động của Tổ công tác phía Nam của Tổng cục THADS. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Tư pháp năm 2020 và tuyển dụng công chức cho các cơ quan THADS; tiếp tục thực hiện công tác biệt phái công chức đến đơn vị còn thiếu biên chế hoặc cần tăng cường để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao… 

Qua đó, Tổng cục THADS đề nghị Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác THADS nói chung và các mặt công tác của Tổng Cục nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng, dự báo lượng án thụ lý mới sẽ tiếp tục tăng đột biến trong năm 2021 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Tổng Cục THADS cũng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ quan tâm, báo cáo Lãnh đạo Bộ ưu tiên cho Tổng cục trong phân bổ biên chế công chức năm 2021, đảm bảo không thấp hơn biên chế được giao năm 2020.

Kết luận, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, công tác THADS ngày càng phức tạp, khối lượng công việc ngày càng nhiều và nặng nề hơn. Do đó, trong năm tới, Thứ trưởng đề nghị theo dõi, bám sát từng yêu cầu đặt ra với công tác THADS ở địa phương và đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài; đưa vào nền nếp công tác kế hoạch tài chính; tiết kiệm kinh phí; đồng thời chủ động đổi mới phương thức, phát huy vai trò của lãnh đạo cấp phó để đáp ứng được các nhu cầu công việc.  

Thứ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác THADS, qua đó yêu cầu các đơn vị trao đổi, thảo luận để tìm ra phương án khắc phục; phải quan tâm, theo dõi, giám sát, nhạy bén trong nắm bắt tình hình từng nhiệm vụ, từng địa phương, từng vụ việc. 

Thứ trưởng cũng yêu cầu phải đặc biệt tập trung chỉ đạo án kinh tế tham nhũng; đề cao trách nhiệm nêu gương; nâng cao hiệu quả quản lý trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm; xác định, theo sát các địa bàn trọng tâm, trọng điểm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm