Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

(PLVN) -Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), chiều 17/5, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý tổ chức Tọa đàm khoa học chào mừng ngày Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
TS Nguyễn Văn Cương phát biểu chúc mừng các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tư pháp nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
TS Nguyễn Văn Cương phát biểu chúc mừng các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tư pháp nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tư pháp nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TS Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý nhấn mạnh, thời gian qua các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển của Bộ, ngành, đồng thời mong muốn các tổ chức tiếp tục phát huy những thế mạnh của đơn vị đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ, ngành tư pháp.

Đồng thời, TS Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý cho biết, trong năm 2023, Bộ Tư pháp triển khai 35 nhiệm vụ khoa học, trong đó có 1 Đề tài cấp nhà nước; 25 nhiệm vụ cấp bộ (bao gồm: 16 đề tài độc lập, 09 đề tài, nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025; 6 nhiệm vụ cấp cơ sở; 01 nhiệm vụ điều tra cơ bản; 02 nhiệm vụ môi trường). Nhìn chung, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học quan trọng của Bộ giao đều được hoàn thành với khối lượng và chất lượng tốt, nhiều nhiệm vụ được hoàn thành một cách xuất sắc, hoạt động khoa học của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục có nhiều khởi sắc.

TS Nguyễn Văn Cương tặng hoa chúc mừng các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tư pháp.

TS Nguyễn Văn Cương tặng hoa chúc mừng các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp và yêu cầu công tác khoa học pháp lý trong tình hình mới, năm 2024 công tác nghiên cứu khoa học tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể. Trong đó, tích cực cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; bám sát nội dung Quyết định số 2581/QĐ-BTP ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt định hướng trọng tâm trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2022-2026 của Bộ Tư pháp, xây dựng các kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2025 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học. Tăng cường công bố các kết quả nghiên cứu. Đa dạng hoá và đẩy mạnh các hoạt động tăng cường năng lực nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở nghiên cứu khoa học của Bộ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý khoa học và nghiên cứu khoa học.

Đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tư pháp phát biểu tại chương trình.

Đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tư pháp phát biểu tại chương trình.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe TS Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý trình bày chuyên đề “Triết học pháp luật: Giới thiệu tóm lược” – Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Đọc thêm