Tính đến giữa nhiệm kỳ, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng ấn tượng

(PLVN) - Sáng 19/9, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh diễn ra Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngay sau đại hội, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ động quyết liệt lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời xây dựng ban hành chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh với 97 nhiệm vụ.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với 24 chỉ tiêu chủ yếu được Nghị quyết đề ra, qua đánh giá nửa nhiệm kỳ các chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội về lĩnh vực môi trường xây dựng Đảng đã đạt được trên 50% nhiệm vụ, khả năng đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành. Tuy nhiên các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đến nay còn nhiều khó khăn khả năng vận hành là một thách thức lớn.

Thời gian qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị các lĩnh vực kinh tế xã hội Quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương, từ năm 2020-2021, GRDP tăng lần lượt 3,23% và 0,88%, riêng năm 2022 phục hồi mạnh mẽ, GRDP đạt mức tăng trưởng 9,2%, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4,07%. Mức tăng bình quân 2,5 năm đạt 4,72%. GRDP bình quân đầu người từ 3.190 USD năm 2020 tăng lên 3.690 USD vào năm 2022 bằng 33,1% so mục tiêu đến năm 2025. Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 tăng 2,37%, năm 2022 tăng 15,46%, 6 tháng năm 2023 tăng 4,3%. Tập trung cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị, các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ đang được hình thành và nhân rộng, tuy nhiên đóng góp cho tăng trưởng còn hạn chế. Ngành dịch vụ du lịch phục hồi và có mức tăng trưởng nhanh, khá cao cả về doanh thu du lịch và lượng khách tham quan.

Đọc thêm