Tỉnh đoàn Thái Nguyên 'xung kích' trên mặt trận chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiến lược hoạt động và phát triển công cuộc chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2026 của tỉnh Thái Nguyên, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vươn cao hơn nữa trên hành trình chuyển đổi số Quốc gia, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn tỉnh, trong đó không thể thiếu vai trò xung kích của lực lượng đoàn thanh niên trong các dự án, mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên phát biểu

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên phát biểu

Quyết tâm triển khai chuyển đổi số của tỉnh

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 được tỉnh Thái Nguyên ban hành ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Nghị quyết chuyên đề chuyển đổi số đầu tiên và sớm nhất trong cả nước được tỉnh Thái Nguyên ban hành, là tiền đề quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Việc ra đời của Nghị quyết vào thời điểm này thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để sớm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du miền núi phía Bắc, phấn đấu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Từ đó, đặt các mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động đạt trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chiếm trên 20% GRDP; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số với hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp xã, trên 80% hộ gia đình.

Đặc biệt đáng chú ý, đã có 1.231 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, trong đó: 1072 TTHC cấp tỉnh thuộc 18 lĩnh vực sở, ban, ngành; 115 TTHC thuộc 7 nhóm lĩnh vực cấp huyện; 44 TTHC thuộc 4 nhóm lĩnh vực cấp xã. Tính đến ngày 18/5/2021 trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 295.317 hồ sơ, đã xử lý 284.200 hồ sơ đạt tỉ lệ 99.73% xử lý đúng hạn.

Tỉnh đoàn Thái Nguyên 'xung kích' trên mặt trận chuyển đổi số ảnh 1
 Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và hướng dẫn nâng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử cho học sinh, sinh viên.

Tỉnh đoàn khoác “chiếc áo” mới trên con đường chuyển đổi số

Để thanh niên tiếp cận, khai thác và tham gia quá trình chuyển đổi số, Tỉnh đoàn Thái Nguyên xác định chuyển đổi số là nội dung quan trọng, xuyên suốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2021 – 2026. Với tiềm năng là sức trẻ và sự nhạy bén của lực lượng đoàn Thanh niên, Tỉnh đoàn xác định phải làm tốt công tác tư tưởng, thay đổi tư duy, nhận thức, thói quen để sẵn sàng tiếp cận, học hỏi những cái mới, cách làm mới trong công tác chuyển đổi số. 

Vì vậy, các hoạt động của Đoàn đang từng bước được đổi mới về mặt nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp với thời đại công nghệ số. Phát huy tiềm năng và thế mạnh trong việc nắm bắt và làm chủ công nghệ, đội ngũ trẻ đã triển khai hệ thống thông tin một cách có hiệu quả trong mọi hoạt động công tác của tỉnh Đoàn. Các cuộc thi gắn với công nghệ số và chương trình chuyển đổi số Quốc gia, như: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2 năm một lần chủ trì tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” bằng hình thức trực tuyến đã thu hút hằng trăm nghìn thí sinh tham gia đến từ gần 700 trường đại học, cao đẳng từ 66 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã góp phần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên. Từ đó thực hiện tốt, hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn. 

Tỉnh đoàn Thái Nguyên 'xung kích' trên mặt trận chuyển đổi số ảnh 2
 Ra quân tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công mức độ 4

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh bày tỏ: Ban Thường vụ tỉnh Đoàn định hướng xây dựng chương trình hành động về chuyển đổi số phải gắn với một trong các nội dung của 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên. 

Thứ nhất, đối với 3 phong trào hành động của Đoàn, tập trung vào phong trào tuổi trẻ sáng tạo là dựa trên nền tảng số thay đổi phương thức tuyên truyền, triển khai các hoạt động của Đoàn, tạo tính lan tỏa rộng khắp, kết nối và chia sẻ. Ví dụ: Số hóa các địa chỉ giáo dục truyền thống của Đoàn thông qua triển khai các công trình thanh niên, các cuộc thi công nghệ, các diễn đàn chia sẻ để khơi dạy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và tình yêu Tổ quốc. 

Thứ hai, trong 3 chương trình đồng hành với thanh niên, dựa trên nền tảng số phát động mạnh mẽ các chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, tạo nhiều sân chơi năng động, môi trường cọ xát, kết nối doanh nghiệp, doanh nhân để thanh niên mạnh dạn đề xuất ý tưởng sáng kiến, triển khai và hiện thực hóa dựa trên nền tảng tri thức, ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ví dụ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên hằng năm tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghệ thông tin; Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên; đặc biệt các diễn đàn kết nối doanh nghiệp, doanh nhân đã thực sự tạo động lực, lan tỏa, kết nối tinh thần khởi nghiệp cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. 

Ngay sau khi Nghị quyết số 01-NQ/TU về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên được ban hành, cùng với các giải pháp số hóa đang được triển khai trong các hoạt động và phong trào của Đoàn, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã xây dưng 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giải quyết thủ tục hành chính; Thanh niên, cán bộ công chức viên chức trẻ đi đầu trong triển khai giao thông số, tiên phong trong sử dụng dịch vụ thu phí không dừng; Tuyên truyền sử dụng và cài đặt ứng dụng đô thị thông minh, lấy người dân làm trung tâm C – Thái Nguyên; Thanh niên đi đầu trong thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. 

Từ các mục tiêu cụ thể đó, Tỉnh đoàn đã xác lập các giải pháp và xây dựng chương trình hành động, phân rõ đối tượng, địa bàn triển khai để thực hiện có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm những việc mà thanh niên có thể làm, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về chương trình chuyển đổi số mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tỉnh đoàn Thái Nguyên 'xung kích' trên mặt trận chuyển đổi số ảnh 3
 Đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên ứng dụng công nghệ số trong học tập và lao động sản xuất

Bên cạnh những giá trị to lớn mà chuyển đổi số mang lại thì đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi tổ chức Đoàn các cấp phải chủ động thích ứng, phát huy lợi thế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục của Đoàn, phát huy tinh thần xung kích, tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, tránh tình trạng để các đối tượng phản động, thế lực thù địch lợi dụng các ứng dụng và công nghệ của chuyển đổi số để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, chống phá các chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước, làm trái với những giá trị tốt đẹp mà hoạt động Đoàn đã mang lại cho cộng đồng và xã hội. 

Trong thời gian qua, nhiều phần việc, công trình thanh niên được đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Thái Nguyên thực hiện gắn với chuyển đổi số; tiên phong, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, nhất là trong bối cảnh của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; các mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được tuổi trẻ toàn tỉnh bước đầu thực hiện hiệu quả: Tuổi trẻ Thái Nguyên tổ chức tổng số 26 hội nghị trực tuyến tuyên truyền triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đoàn, Hội, các hoạt động tổng kết đánh giá, thi đua khen thưởng đã kết nối trên tổng số lượt gần 1000 điểm cầu, với sự tham gia của gần 50.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên;

Ra quân tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công mức độ 4 với sự tham gia của 1800 đoàn viên, học sinh;

Phát động sử dụng dịch vụ thu phí không dừng và thanh toán điện tử cho gần 500 cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Thành đoàn Thái Nguyên triển khai “Điểm quét mã QR code tuyên truyền, quảng bá giới thiệu khu di tích lịch sử, văn hóa, du lịch thành phố Thái Nguyên” với sự tham dự của đoàn viên thanh niên đến từ 32 phường xã trên địa bàn thành phố; (5)Ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự của tuổi trẻ công an tỉnh Thái Nguyên “Quét mã QR an ninh trật tự” cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thu hút sự quan tâm của gần 1000 chiến sĩ trong toàn lực lượng. 

Theo Đồng chí Đoàn Quang Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh, để công cuộc chuyển đổi số thực sự là động lực, tạo sự lan tỏa, thì rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, tại mỗi cơ quan đơn vị, nhưng trên hết mỗi bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên phải nhận thức rõ được các giá trị to lớn mà chuyển đổi số sẽ mang lại cho tương lại của đất nước.

Các bạn trẻ phải là người tiên phong đi đầu trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng và chia sẻ các nền tảng chuyển đổi số. Đặc biệt với tỉnh Thái Nguyên, đó là xây dựng chính quyền số - kinh tế số - xã hội số góp phần phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững; sớm đưa Thái Nguyên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030 như tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên và xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030 theo tinh thần của Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm