Tình trạng cán bộ đùn đẩy, thiếu trách nhiệm: Đòi hỏi có giải pháp chiến lược, khoa học, căn cơ

(PLVN) -Chiều qua (20/12), Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nội vụ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Trung).
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Trung).

Xử nghiêm sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt “3 đột phá, 4 trọng tâm”, tạo được sự chuyển biến toàn diện, rõ nét với những kết quả quan trọng. Ngành tập trung cao cho xây dựng và hoàn thiện thể chế, đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm sự liên thông, thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của Đảng với pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, ngành đã chủ động, tích cực giải quyết nhiều vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đặt ra và yêu cầu, nhiệm vụ của xu thế đổi mới, phát triển, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức. Bộ xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và tập trung giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường thanh tra công vụ, công chức và xử lý nghiêm việc sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; tích cực tham mưu thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW bảo đảm đồng bộ, thống nhất để thực hiện từ ngày 01/7/2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc, khẩn trương, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Nhiều vấn đề phát sinh mới đòi hỏi nghiên cứu sâu và có giải pháp chiến lược, khoa học, căn cơ: tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; tình trạng cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không dám làm; kỷ luật, kỷ cương và hoạt động công vụ, đạo đức và văn hóa công vụ nhiều nơi chưa nghiêm. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ gắn vị trí việc làm và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế…

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các địa phương đã tập trung triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính bên trong, theo đó giảm 13 Sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND tỉnh, huyện trong cả nước. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến hết năm 2023, đã giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập; riêng năm 2023 đã giảm 236 đơn vị, còn 46.385 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề án vị trí việc làm phải xong trước trước ngày 31/3/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Trung).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Trung).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả mà toàn ngành Nội vụ đạt được trong năm 2023 và đánh giá cao công tác phối hợp của Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành khác và các Sở Nội vụ ở các địa phương để giải quyết những vướng mắc liên quan tới nhiệm vụ của ngành. Vừa qua, Bộ Nội vụ đã có nhiều nội dung tham mưu Chính phủ để kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 85 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115 về tuyển dụng và quản lý viên chức và quyết định bỏ thi thăng hạng viên chức. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, trên thực tế, việc bỏ thi thăng hạng là cần thiết và được nhiều người ủng hộ, đón nhận.

Định hướng nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị ngành Nội vụ cần bảo đảm chất lượng các thông tư, nghị định khi được xây dựng, để áp dụng được lâu dài, tránh sửa đi sửa lại nhiều lần. Thời gian tới, Bộ Nội vụ cần tiếp tục kết nối tốt với các địa phương, Bộ, ngành để thực hiện đề án vị trí việc làm, từ đó kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh. Trong quá trình làm, không cầu toàn mà có điều chỉnh trong thực hiện và bám vào những nguyên tắc chung mang tính chất cốt lõi. Với tinh thần như vậy phải có sự phân cấp mạnh cho các địa phương. Đề án vị trí việc làm phải xong trước trước ngày 31/3/2024 để từ tháng 4 đến tháng 6 làm phương án trả lương và từ ngày 01/7/2024 áp dụng được chính sách tiền lương mới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành Nội vụ cần tính toán tuyển dụng theo phương pháp mới kết hợp với chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài. Ngoài ra, việc tinh giản bộ máy phải nâng cao được năng lực, hiệu lực, hiệu quả. Những nhiệm vụ trên, theo Phó Thủ tướng có thể áp dụng triệt để trong công tác chuyển đổi số để minh bạch hơn...

Tại Hội nghị, các đại biểu Bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung đánh giá về những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ năm 2023, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác trong năm 2024.

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, từ ngày 01/01 đến ngày 15/12/2023, đã tinh giản được 7.151 biên chế. Tổng số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị kỷ luật là 17.808 người. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc là 10.880 người. Các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 42.115 công chức, viên chức; trong đó các địa phương đã quan tâm, chú trọng thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; kịp thời bổ sung số công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc.

Đọc thêm