Toàn quân phát huy tinh thần xung kích, đi đầu

(PLVN) - Ngày 17/2, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu.
Thượng tướng Phan Văn Giang (thứ 2 từ phải sang) trong một lần kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu Lữ đoàn 171.
Thượng tướng Phan Văn Giang (thứ 2 từ phải sang) trong một lần kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu Lữ đoàn 171.

Biểu dương Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện nghiêm kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…; Chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, biện pháp, đối sách hợp lý, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống.

Bên cạnh đó, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước…; Thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu; điều chỉnh, đổi mới thời gian, hình thức nội dung phương pháp giao nhận quân trong điều kiện dịch Covid-19…

Toàn quân cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống với tinh thần xung kích, đi đầu, vì Tổ quốc hy sinh, vì nhân dân phục vụ...

Đọc thêm