Tổng cục Hải quan công bố 6 sự kiện công nghệ thông tin nổi bật năm 2013

(PLO) - Tổng cục Hải quan vừa công bố 6 sự kiện công nghệ thông tin nổi bật năm 2013, bao gồm:

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại lớp đào tạo chi tiết tổ chức hồi tháng 8/2013.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại lớp đào tạo chi tiết tổ chức hồi tháng 8/2013.

1. Triển khai Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia - VNACCS/VCIS 

Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2014. Hệ thống VNACCS/VCIS được phát triển trên cơ sở sử dụng công nghệ của hệ thống thông quan tự động NACCS/CIS đang được áp dụng rất thành công tại Nhật Bản. Hệ thống này nằm trong gói viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản dành cho Việt Nam trị giá 2.661 triệu Yên Nhật Bản (tương đương 34 triệu đô la Mỹ) cho dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan”. 

Thực hiện kế hoạch tổng thể của dự án, trong năm 2013 Tổng cục Hải quan đã hoàn thành thiết kế chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS; phát triển hệ thống, tích hợp và kiểm tra kết nối thử nghiệm hệ thống. Đồng thời, để phục vụ triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan đã nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin hiện có, chuyển đổi từ mô hình xử lý phân tán sang mô hình xử lý tập trung tại Tổng cục, bao gồm: Hệ thống E-Customs, Hệ thống thông tin giá tính thuế, Hệ thống kế toán thuế xuất nhập khẩu và Hệ thống thông tin quản lý rủi ro.  

2. Chính thức thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định số 87/2012/NĐ-CP và Thông tư số 196/2012/TT-BTC trong toàn ngành

Trong năm 2013, ngành Hải quan đã hoàn thành việc triển khai thủ tục hải quan điện tử cho 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngành cũng đã hỗ trợ, giải đáp và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin của các Cục Hải quan trong quá trình triển khai. Cho đến thời điểm hiện nay, số lượng vướng mắc đã giảm và hệ thống dần đi vào ổn định, vận hành thông suốt.

3. Chính thức áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử từ ngày 01/11/2013

Theo Quyết định số 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 01/11/2013, các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử. Hiện nay khi tham gia thủ tục hải quan điện tử, mỗi doanh nghiệp được cấp một tài khoản khai hải quan điện tử. Khi đã có chữ ký số, doanh nghiệp không phải đến trụ sở cơ quan hải quan mà chỉ cần thông qua mạng Internet để đăng ký tại Cổng thông tin điện tử Hải quan, thời gian thực hiện việc đăng ký không quá 2 phút. Tính đến ngày 25/11/2013, đã có 46,42% giao dịch sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử, phấn đấu hết quý IV/2013 hoàn thành 100% giao dịch sử dụng chữ ký số.

4. Hoàn thành triển khai hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh theo Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 vào tháng 8/2013

Từ ngày 01/8/2013, ngành Hải quan chính thức triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ điện tử tàu biển (e-Manifest) tại các đơn vị hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM. Ngành cũng đã hoàn thành triển khai hệ thống e-Manifest cho 8 Cục Hải quan còn lại theo Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg. Tính đến ngày 15/11/2013, đã tiếp nhận được 4.831 hồ sơ; về phía doanh nghiệp, đã triển khai hệ thống cho 43 hãng tàu, 335 đại lý hãng tàu và hơn 1.218 công ty giao nhận trên cả nước. Việc triển khai hệ thống e-Manifest đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. 

5. Hoàn thành triển khai mở rộng Cổng thanh toán điện tử cho 25 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cả nước

Ngành Hải quan đã hoàn thành triển khai mở rộng Cổng thanh toán điện tử cho 25 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cả nước để trao đổi thông tin về các khoản thu ngân sách giữa Hải quan và ngân hàng thương mại. Nhờ triển khai Cổng thanh toán điện tử thu thuế xuất nhập khẩu mà thông tin về số thu vào ngân sách nhà nước trước đây kéo dài từ 3 đến 7 ngày, nay chỉ trong một ngày; đáp ứng hiện đại hóa công tác thu NSNN và phục vụ tốt các đối tượng nộp tiền vào NSNN.

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Triển khai hoạt động của Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan”

Ngày 03/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2999/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Triển khai hoạt động của Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan”. Đề án nhằm mục tiêu tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tập trung ngành Hải quan hoạt động thông suốt 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, thực hiện thủ tục hải quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia; duy trì hoạt động ổn định của hạ tầng truyền thông, kết nối các đơn vị trong ngành Hải quan và các cơ quan có liên quan.    

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm