Tổng cục Hải quan tăng cường hoàn thiện cơ chế chính sách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng cục Hải quan cho biết, với mục tiêu xây dựng, hoàn thiện Hệ thống pháp luật hải quan theo hướng hiện đại, đồng bộ, tuân thủ chủ trương về cải cách thủ tục hành chính và các chuẩn mực, cam kết quốc tế nhằm tạo thuận lợi thương mại và tăng cường quản lý nhà nước về hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Công chức Cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H
Công chức Cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản

Với nỗ lực này, trong những tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ký ban hành 03 thông tư và 01 quyết định. Một loạt văn bản khác cũng đã được Tổng cục Hải quan hoàn thiện trình Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành như: Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”; Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình (Hà Nội).

Cũng trong những tháng đầu năm nay, Nghị định 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan đã được ban hành.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Nghị định 59/NĐ-CP ngày 20/4/2018; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Tổng cục Hải quan nhận định, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật về hải quan theo định hướng và giải pháp đồng bộ đã tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách, một số đề án thực hiện nội luật hóa các Điều ước quốc tế chưa có quy định tại các luật có liên quan hoặc một số đề án nghiên cứu các vấn đề mới cần nhiều thời gian để nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực tế dẫn đến tiến độ còn chậm.

Tổng cục Hải quan tăng cường hoàn thiện cơ chế chính sách ảnh 1

Cán bộ hải quan hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục hải quan thông qua hệ thống điện tử.

(Ảnh: Hồng Vy)

Chủ động cải cách hành chính

Trong công tác cải cách hành chính (CCHC), để chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành về CCHC, ngay từ đầu năm 2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, triển khai đánh giá, xác định Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2020 của Bộ Tài chính theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của Tổng cục Hải quan; thực hiện chấn chỉnh việc triển khai công tác CCHC sau chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019 và triển khai đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 trong toàn Ngành.

Theo đánh giá của người dân và doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Hải quan đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác CCHC nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng, qua đó giữ vững vị trí đứng đầu trong số các đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính về Chỉ số CCHC, đồng thời góp phần tăng điểm số Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Bộ Tài chính.

Đọc thêm