Tổng cục THADS đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

(PLVN) -Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ký ban hành văn bản số 2792/TCTHADS-VP về việc đôn đốc các cơ quan THADS địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tổng cục THADS đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Thống kê kết quả THADS 10 tháng năm 2020 cho thấy, kết quả  toàn quốc đạt tỉ lệ 65,96% về việc và 26% về tiền, thấp hơn 2,04% về việc và 0,91% so với cùng kỳ năm 2019. Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được Quốc Hội và Bộ Tư pháp giao, Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác quản lý, điều hành.

Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá. Bám sát hướng dẫn tại Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính, tập trung xác minh, phân loại án và thống kê số liệu đảm bảo chính xác, thực chất hơn.

Đối với các địa bàn trọng điểm hoặc có lượng việc, tiền phải thi hành lớn hoặc các địa phương đang có kết quả đạt quá thấp cần khẩn trương rà soát, lập danh sách những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của đơn vị; những vụ việc bán đấu giá nhiều lần nhưng chưa có người mua; những việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản để Tổng cục THADS có phương án chỉ đạo, giải quyết.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm