Tổng cục Thi hành án dân sự: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành

(PLVN) -Chiều 13/1, Tổng cục THADS đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 với sự chủ trì của Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái, các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Lực.

Tổng cục Thi hành án dân sự: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành

Theo báo cáo, năm 2020, Tổng cục đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan THADS tập trung, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC. Nhờ đó, mà kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn Hệ thống đã đạt được tỷ lệ cao: đạt tỷ lệ 81,41% về việc, tăng 2,82% so với năm 2019; đạt 40,09% về tiền, tăng 4,66% so với năm 2019. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tập trung thi hành đạt tỷ lệ 43,73%, tăng 65 việc so với năm 2019. 

Tổng cục Thi hành án dân sự: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành ảnh 1
 

Tại cơ quan Tổng cục THADS, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả hơn. Thể chế ngày càng hoàn thiện, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra... ngày càng bài bản. Tổ chức bộ máy các cơ quan trực thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương từng bước được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Kỷ cương, kỷ luật hành chính tại cơ quan Tổng cục tiếp tục được giữ vững và ngày càng đi vào nề nếp. 

Mặc dù kết quả THADS đã vượt chỉ tiêu về việc, về tiền được Bộ Tư pháp giao nhưng số việc và tiền chuyển kỳ sau vẫn ở mức cao; kết quả theo dõi THAHC cho thấy kết quả thực thi các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án của các cơ quan hành chính vẫn còn chưa đạt như mong muốn. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị còn chậm được đổi mới; việc triển khai một số quy trình, quy chế nội bộ còn chưa đảm bảo thực hiện nghiêm; một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ; công tác chỉ đạo, điều hành; công tác phối hợp của đơn vị trong năm 2020 và giải pháp năm 2021. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với Dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2020 và Dự thảo kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục THADS.

Tổng cục Thi hành án dân sự: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành ảnh 2
 

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh mặc dù năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục THADS đã luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Tổng cục cũng như toàn hệ thống THADS. 

Năm 2021, Tổng Cục trưởng yêu cầu tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác Tư pháp; Kết luận của UBKTTW về kết quả giám sát BCS và Bí thư BCS Bộ Tư pháp; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của BCS đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, THAHC giai đoạn 2018-2021 và Nghị quyết số 85-NQ/BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS, theo dõi THAHC.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, THAHC và pháp luật có liên quan. Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính trong toàn Hệ thống THADS theo Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021, trong đó, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính nhằm góp phần cải tiến công tác quản lý điều hành, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp...

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái hy vọng toàn thể cán bộ, công chức Tổng cục THADS sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được năm 2020 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. 

Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm