Tổng cục Thuế: Thực hiện giãn cách nhưng phải đảm bảo hoạt động thông suốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng cục Thuế vừa có Công văn 2655/TCT-VP chỉ đạo cục thuế 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghiêm việc giãn cách, tổ chức làm việc trực tuyến và bố trí cán bộ trực, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Các Cục Thuế phải xây dựng và thực hiện phương án làm việc trực tuyến

Các Cục Thuế phải xây dựng và thực hiện phương án làm việc trực tuyến

Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, để thực hiện tốt các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu cục trưởng 19 cục thuế tỉnh, thành phố phía Nam phổ biến, quán triệt đầy đủ chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo các cục thuế phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các nội dung quy định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại đơn vị mình, đảm bảo làm việc giãn cách theo quy định của địa phương và cơ quan chức năng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các Cục Thuế xây dựng và thực hiện phương án làm việc trực tuyến (online), sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để giải quyết các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, bố trí 01 bộ phận trực tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời xử lý công việc theo yêu cầu của người nộp thuế, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, các Cục Thuế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua hệ thống thuế điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả bằng phương thức điện tử, bưu chính, hạn chế trực tiếp đến cơ quan thuế để phòng, chống lây nhiêm dịch bệnh.

Đối với công tác an sinh xã hội, lãnh đạo các Cục Thuế cần động viên tinh thần đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thuộc diện F0, F1, F2… và các trường hợp thuộc khu vực bị phong tỏa. Phổ biến tới toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, chia sẽ ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Đối với các trường hợp cơ quan Thuế thuộc khu vực cách ly, phong tỏa cơ quan thuế cần báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hoạt động trong trường hợp cơ quan Thuế thuộc diện cách ly, phong tỏa đảm bảo công tác quản lý thuế được liên tục.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm