Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác thi hành án tín dụng ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh

(PLVN) -Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc án tín dụng, ngân hàng và công tác đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 13/11/2020, tại Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục THADS đã công bố Quyết định số 911/QĐ-TCTHADS về việc kiểm tra, chỉ đạo công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng và công tác đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá trên địa bàn TP.HCM. Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái chủ trì buổi làm việc.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái chủ trì buổi làm việc.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, về phía Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS có đồng chí Lê Dương Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 và các thành viên Đoàn là đại diện Tổ xử lý nợ xấu, Tổ bán đấu giá tài sản, Tổ công tác phía Nam của Tổng cục THADS. Về phía Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng 24 Chi cục THADS trực thuộc.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác thi hành án tín dụng ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1
 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực  thi hành án dân sự năm 2020 trong đó có nội dung “ Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2019; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án ”, trên cơ sở đó, Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-TCTHADS ngày 04/11/2020 về việc kiểm tra, chỉ đạo công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng và công tác đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá tại các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác thi hành án tín dụng ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh ảnh 2
 

Đây là một trong những nội dung có ảnh hưởng lớn đến công tác thi hành án dân sự, thường xuyên phát sinh khiếu nại, tố cáo của đương sự và tiềm ẩn nguy cơ bồi thường nhà nước, trách nhiệm của Chấp hành viên cơ quan THADS.

Theo báo cáo sơ bộ của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng, kết quả công tác bán đấu giá tài sản 12 tháng năm 2020 trên địa bàn, cụ thể: Về việc, thụ lý giải quyết4.541 việc, tương ứng với số tiền là 63.321 tỷ 522 triệu 462 nghìn đồng (chiếm 4,49 % về việc và 59,20 % về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả đã giải quyết được 519 việc thu được số tiền là 4.195 tỷ 693 triệu 393 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 24,14 % về việc và 36,81 % về tiền. Tuy nhiên kết quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng năm 2020 chưa đạt tỷ lệ thi hành xong theo chỉ tiêu chung được giao (80% về việc và 38% về tiền) nhưng kết quả thi hành xong cả việc và tiền của năm 2020 là cao hơn năm 2019. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác thi hành án tín dụng ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh ảnh 3
 

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: số lượng án tồn đọng chuyển kỳ sau còn cao; Một số vụ việc thi hành án cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa được các Chấp hành viên quyết liệt thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự; Bên cạnh đó vẫn còn nhiều vụ việc chấp hành viên chậm giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua, điều này cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án; Vẫn còn một số lãnh đạo Chi cục chưa quan tâm sâu sát đến công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị dẫn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu có phần bị hạn chế, đồng thời có đánh giá cụ thể nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

Ghi nhận nỗ lực và kết quả đã đạt được của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Cơ quan THADS thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án đóng góp vào kết quả thi hành án chung trên toàn quốc. Mặc dù là địa bàn có số việc và tiền lớn nhất cả nước, trong bối cảnh khó khăn chung vì tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian dài đã ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tổ chức thi hành án nhưng kết quả thi hành án năm 2020 đã vượt chỉ tiêu về việc và về tiền, tỷ lệ xong cao hơn năm 2019. 

Tổng cục trưởng cũng trực tiếp lắng nghe những ý kiến phát biểu của đại diện các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục THADS trên địa bàn phản ánh, kiến nghị những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; bất cập trong công tác phối hợp thi hành án trong quá trình tổ chức thi hành án nói chung, việc thi hành án tín dụng, ngân hàng, việc thực hiện thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá nói riêng. Tổng cục trưởng yêu cầu: Cục THADS thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, kịp thời; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của báo cáo, thông tin và tài liệu cung cấp; giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Đối với Đoàn kiểm tra, Tổng cục trưởng quán triệt, yêu cầu các thanh viên Đoàn kiểm tra nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm của Chấp hành viên, để có  các giải pháp giúp Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với vụ việc, từ đó góp phần nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự ./. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm