TP HCM hỗ trợ 3 triệu đồng cho người mất việc vì Covid-19

(PLVN) - UBND TP HCM vừa yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn, trên tinh thần bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi, lợi dụng chính sách; thủ tục nhanh, gọn nhưng phải chặt chẽ.

​Người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở TP HCM sẽ được hỗ trợ đến 3 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

​Người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở TP HCM sẽ được hỗ trợ đến 3 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, người được hỗ trợ là người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định), bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ làm việc trên địa bàn TP HCM (sau đây gọi chung là người lao động).

Để được hưởng chính sách, người lao động phải có thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động, hoặc người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thành phố thống nhất mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 6/2020. Thành phố sẽ chi khoản này theo cách thức chi hàng tháng theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến hết ngày 30/6 mà không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Với trường hợp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, người lao động phải có đơn đề nghị được hỗ trợ gửi đến người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động lập bảng tổng hợp danh sách, công khai bảng tổng hợp danh sách tại doanh nghiệp, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) xác nhận, đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

Đối với người sử dụng lao động có trụ sở chính trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (KCX&CN), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (KCNC) Thành phố.

Đối với người sử dụng lao động có trụ sở chính ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao: gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND quận, huyện nơi đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ban Quản lý các KCX&CN Thành phố, Ban Quản lý KCNC Thành phố, UBND quận, huyện thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng danh sách đã được phê duyệt.

Trong trường hợp không hỗ trợ, các đơn vị nói trên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Riêng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu có nhu cầu hỗ trợ phải nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý các KCX&CN Thành phố, Ban Quản lý KCNC Thành phố hoặc UBND quận, huyện (nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp mà người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị, các đơn vị nêu trên sẽ thẩm định hồ sơ, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động. 

Cùng chuyên mục
HNX bắt đầu công bố dữ liệu tự doanh chứng khoán

HNX bắt đầu công bố dữ liệu tự doanh chứng khoán

(PLVN) -Thực hiện công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở này, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

Đọc thêm