Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nguyên Phó Chủ tịch nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức lễ trao Quyết định nghỉ hưu và trao Huân chương Độc lập tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp quan trọng của nguyên Phó Chủ tịch nước và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước giao.

Chủ tịch nước cũng trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 đã có nhiều đóng góp to lớn vào kết quả công tác của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện cả về kinh tế, xã hội, vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế; chính trị - xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

Những kết quả của nhiệm kỳ này có vai trò và đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng với sự đóng góp tích cực của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, dù có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước, các đồng chí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 đã nỗ lực công tác và đóng góp vào thành tựu toàn diện của đất nước. Trong kết quả đó có vai trò, đóng góp quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời, cũng có sự đóng góp quan trọng, tích cực của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh với vai trò Phó Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung với vai trò Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong đó, Phó Chủ tịch nước đã tích cực tham gia chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp, có nhiều đóng góp quan trọng và nổi bật trong công tác xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt các chương trình công tác đối nội và đối ngoại, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, xây dựng Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng vững mạnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm