Trẻ mầm non được học kỹ năng phòng cháy chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Yêu cầu cần đạt được đối với trẻ mầm non là nhận biết được về nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số vật dụng có thể gây cháy, nổ; biết cách phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy, nổ.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2022.

Đối với giáo dục mầm non, phương pháp giáo dục kiến thức phòng cháy, chữa cháy là lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa thông qua hoạt động giáo dục phát triển thể chất.

Cơ sở mầm non cần có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học như: video clip, tranh ảnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn… minh họa về các nguồn cháy nổ, nguồn nhiệt, một số sự cố, tai nạn thông thường để tổ chức các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Yêu cầu cần đạt được đối với trẻ mầm non là nhận biết được về nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số vật dụng có thể gây cháy, nổ; biết cách phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và nhận biết các tín hiệu, phương tiện báo động cháy và có hành động phù hợp khi nghe các tín hiệu báo động cháy.

Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa; thông qua các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.

Phương pháp giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy đối với giáo dục đại học là lồng ghép trong môn học giáo dục quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoại khóa; phối hợp với các đơn vị có chức năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức đào tạo, thực hành, diễn tập phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của trường.

Ở bậc bại học, được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có nhu cầu) sau khi cơ quan công an có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu, sinh viên.

Thời lượng tổ chức các hoạt động bổ trợ, diễn tập về phòng cháy chữa cháy đối với trẻ em mầm non đảm bảo tối thiểu 1 buổi/năm học. Đối với học sinh phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động bổ trợ đảm bảo tối thiểu 2 buổi/năm học và 3 buổi/năm học đối với sinh viên.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm