Triển khai công tác Tư pháp năm 2018: Tránh pháp lý đơn thuần trong phản ứng chính sách

(PLO) -Chiều 15/1, Bộ trưởng Lê Thành Long dự Hội nghị triển khai công tác văn phòng và thi đua – khen thưởng (TĐKT). 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Con nuôi và Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (XLVPHC&TDTHPL), kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018. 

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới lề lối làm việc

Tại Hội nghị triển khai công tác TĐKT, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn báo cáo: Trong năm 2017, Văn phòng Bộ đã tiếp tục bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để triển khai một khối lượng lớn công việc; thực hiện các nhiệm vụ cơ bản theo đúng kế hoạch đã đề ra, một số mặt công tác đạt kết quả tích cực như công tác tham mưu, tổng hợp đi vào nền nếp; việc điều phối các hội nghị, các chuyến công tác địa phương bước đầu phát huy hiệu quả… Công tác cung cấp thông tin cho báo chí, điểm tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, nhất là những vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm được tiến hành đều đặn theo quy định. 

 Cơ bản nhất trí với các báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh sự buộc phải “va chạm” của Văn phòng Bộ nên yêu cầu quán triệt tư tưởng sát sao, quyết liệt trong thực hiện một số nhiệm vụ liên quan; phải là “nhạc trưởng” trong cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường cải cách hành chính; tiếp tục duy trì công tác đối ngoại… Đối với công tác TĐKT, Thứ trưởng quan niệm đây là công tác chung của các đơn vị thuộc Bộ, do vậy Vụ TĐKT cần tích cực đôn đốc các đơn vị; đẩy nhanh việc chuẩn bị hồ sơ thi đua; chú trọng hơn việc kiểm tra TĐKT…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long bày tỏ sự chia sẻ với tính chất công việc “làm dâu trăm họ” của công tác văn phòng và TĐKT, đồng thời biểu dương một số kết quả đạt được của Văn phòng Bộ. Thấu hiểu những đặc thù công việc của 2 đơn vị, chỉ ra một số tồn tại, Bộ trưởng chỉ đạo 2 đơn vị phải tham mưu tốt hơn nữa, không ngại “va chạm”; Văn phòng Bộ tiếp tục bám sát thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để theo sát các đơn vị, cải tiến trong xử lý quy trình nội bộ của văn bản để giảm hơn nữa tài liệu giấy tờ; Vụ TĐKT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, tăng khen thưởng hơn nữa số lượng công chức cấp dưới…

Tránh pháp lý đơn thuần trong phản ứng chính sách 

Báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác quản lý XLVPHC&TDTHPL, kiểm tra VBQPPL, PBGDPL năm 2018, Cục trưởng Cục Quản lý XLVPHC&TDTHPL Đặng Thanh Sơn cho biết, năm 2017 Cục này đã thực hiện nghiêm, bảo đảm chất lượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, Cục đã kịp thời nghiên cứu, phản ứng chính sách đối với những vấn đề phát sinh trong thực tế THPL, tham mưu Thủ tướng, Bộ trưởng xem xét quyết định các vấn đề nóng kịp thời, hiệu quả. 

Công tác kiểm tra VBQPPL thì có nhiều chuyển biến tích cực với số lượng văn bản được kiểm tra theo thẩm quyền tăng gấp đôi và số lượng văn bản phát hiện trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền tăng 20,5% so với năm 2016. Cục cũng tham mưu, giúp Bộ trưởng thẩm định, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thông qua pháp điển chủ đề đất đai và 35 đề mục, đang trình Chính phủ xem xét, thông qua thêm 31 đề mục – đạt hơn 300% so với lộ trình đề ra…

Trong công tác PBGDPL, Vụ PBGDPL đã tích cực tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước, bảo đảm chất lượng, kịp tiến độ với 13 văn bản, đề án được xây dựng. Nhiều giải pháp đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai…

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đồng tình với đánh giá kết quả công tác năm 2017 đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiều việc phức tạp, nhạy cảm. Thứ trưởng nhấn mạnh nhờ sự nỗ lực, cố gắng, điều hành, tổ chức công việc bài bản, khoa học hơn, 3 đơn vị đã triển khai khá đồng bộ các mặt công tác, bám sát nội dung kế hoạch, đặc biệt có trọng tâm, trọng điểm; điều hành công việc vào cuộc sớm hơn, sát hơn với thực tế… Chỉ ra một số hạn chế, Thứ trưởng nêu yêu cầu về các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị và đề nghị tập trung nguồn lực, phối kết hợp giữa 3 đơn vị để tạo chuyển biến mạnh trong từng đơn vị, qua đó tăng hiệu quả trong nhiệm vụ tổ chức, TDTHPL của Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua của cả 3 đơn vị, đồng thời cũng thẳng thắn đề cập một số tồn tại, nhất là thể chế còn chậm được đổi mới, hoàn thiện. Thứ trưởng lưu ý 3 đơn vị khi phản ứng chính sách phải nhìn được mục tiêu chính sách, tránh pháp lý đơn thuần; tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ say mê sáng tạo, cống hiến…

Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức thi hành pháp luật

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Con nuôi và Trung tâm LLTP quốc gia cho biết, năm 2017, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch; Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch giải quyết quốc tịch cho người di cư tự do trong khu vực biên giới Việt – Lào, trẻ em là con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài...

Tương tự, các nhiệm vụ năm 2017 được Cục Con nuôi triển khai đồng bộ. Hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi đã được tăng cường, công tác giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố  nước ngoài có cải thiện rõ về chất lượng và tiến độ. Trung tâm LLTP quốc gia cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2017. Công tác xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật LLTP được thực hiện bài bản, nghiêm túc; công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP luôn được chú trọng. 

Ghi nhận các kết quả trên, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã chỉ ra một số tồn tại và đề nghị cần tiếp tục làm tốt công tác tổ chức thi hành pháp luật trên tinh thần “Thượng tôn pháp luật”. Các đơn vị cần khẳng định đúng vai trò quản lý nhà nước, tập trung công tác thanh tra; quan tâm nghiên cứu, đề xuất các vấn đề mang tính chiến lược. Lãnh đạo đơn vị cần quyết liệt trong chỉ đạo, hành động; tạo môi trường làm việc tốt để công chức, cán bộ phát huy hết khả năng, trách nhiệm; cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho người dân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.

Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

(PLVN) - Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, nhưng ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn tìm ra giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

Đọc thêm