Đề nghị Quốc hội giữ nguyên cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

(PLO) - Chiều nay (25/7), thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên  của Chính phủ  nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy, cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 cơ bản phù hợp. Chính phủ đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Do đó tờ trình đề nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ vẫn giữ nguyên 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ như bộ máy tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Các bộ của Chính phủ gồm có: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhất trí với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa  XIV như trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ. Việc thực hiện theo phương án này phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, Luật  tổ chức Chính phủ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Những nội dung còn trùng lặp, chồng chéo trong phân công lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ được giải quyết thông qua việc sửa đổi, ban hành mới các nghị định của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Quốc hội lưu ý Chính phủ bám sát chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Hiến pháp và Luật tổ chức Chính phủ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò của tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ngay sau khi nghe các báo cáo, đại biểu thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Kết quả thảo luận sẽ được Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội vào sáng mai (26/7) trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm