Sắp diễn ra Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(PLVN) - Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 tới đây. Phiên họp thứ 54 sẽ là phiên họp cuối cùng của UBTVQH nhiệm kỳ khóa XIV và là phiên họp quan trọng để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 của QH khóa XIV.

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp thứ 54 sẽ diễn ra trong 1 ngày để UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của QH, UBTVQH; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV;

Phiên họp cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV; cho ý kiến về công tác nhân sự để trình QH. UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020.

Ngoài dự kiến nội dung Phiên họp thứ 54, Văn bản số 4220/TTKQH-TH do Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc ký gửi đến Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của QH, lãnh đạo các Ban thuộc UBTVQH, các cơ quan hữu quan đồng thời thông báo ý kiến của UBTVQH về việc chuẩn bị phiên họp.

Cụ thể, UBTVQH đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo UBTVQH; giao Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH, lãnh đạo các Ban thuộc UBTVQH chuẩn bị và báo cáo UBTVQH những nội dung thuộc trách nhiệm của mình. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm