Sẽ giảm đáng kể số lượng phòng chuyên môn cấp huyện

(PLO) - Tại dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã dự kiến khung số lượng biên chế tối thiểu để thành lập phòng là từ 7 người trở lên đối với quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và 5 biên chế đối với quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố còn lại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Về số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Bộ đề xuất 2 phương án. Phương án 1, đối với phòng thuộc UBND cấp huyện thuộc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, phòng có từ 7 – 9 biên chế được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10 – 14 biên chế được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 15 biên chế trở lên được bố trí không quá 3 Phó Trưởng phòng. Đối với phòng thuộc UBND cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, phòng có từ 5 – 7 biên chế được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 8 biên chế trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Theo phương án 2, quy định thống nhất mỗi phòng bình quân có không quá 2 Phó Trưởng phòng. Căn cứ vào số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể về số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng về chuyên môn cho phù hợp. Trong 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1.

Căn cứ vào phân nhóm phòng chuyên môn và thẩm quyền quyết định thành lập phòng chuyên môn, Bộ Nội vụ cũng đề xuất 2 phương án về khung số lượng phòng chuyên môn như sau: Phương án 1, quy định tổng số lượng phòng chuyên môn sau khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập, thí điểm hợp nhất bảo đảm không vượt quá số lượng phòng chuyên môn hiện có và khung số lượng phòng chuyên môn của từng địa phương theo phân loại đơn vị hành chính cấp huyện như sau: Đối với đơn vị hành chính loại I (217 đơn vị) không quá 12 phòng; đối với đơn vị hành chính loại II (352 đơn vị) không quá 11 phòng; đối với đơn vị hành chính loại III (134 đơn vị) và huyện đảo, không quá 10 phòng.

Phương án 2, quy định tổng số lượng phòng chuyên môn sau khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập, giữ ổn định hoặc thí điểm hợp nhất bảo đảm không vượt quá số lượng phòng chuyên môn hiện có tại thời điểm tổ chức thực hiện Nghị định. Trong 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam - Nga

Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam - Nga

(PLVN) - Ngày 12/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 3 cá nhân có những đóng góp to lớn cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Nga và Việt Nam.
Đọc thêm