Trung ương thảo luận kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (6/10), Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba, nội dung chính của ngày làm việc này là thảo luận kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã khai mạc ngày 4/10 tại Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã khai mạc ngày 4/10 tại Hà Nội.

Theo đó, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thưVõ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương: Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm