Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Cần tạo ra môi trường thi đua lành mạnh để thu hút mọi người tham gia

(PLVN) - Sáng 13/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2020-2025. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, tuyên giáo là công tác đi trước, mở đường, đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo đặc biệt là ở cấp Trung ương phải thực sự là những chiến sỹ tiên phong.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, trước những đòi hỏi ngày càng cao của công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ tuyên giáo cần phải chuẩn bị những hành trang gì, xác định tâm thế ra sao, hành động như thế nào để thực sự xứng đáng, tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Trên tinh thần đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các cán bộ Ban Tuyên giáo cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban; quan tâm đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công việc hàng ngày.

Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua để đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt định kỳ. Cùng với đó cần tạo ra môi trường thi đua lành mạnh để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, các phong trào thi đua của Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua chung của cả nước.

Từ phong trào thi đua đã tham mưu để xuất sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao; cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong công tác thi đua, khen thưởng của Ban vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để phong trào thi đua đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ tới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm