Từ ngày 10/4, dừng hoạt động hơn 60 xe điện gom rác tại Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Lào Cai mới có văn bản 1576/UBND-XD về việc dừng sử dụng xe ba bánh chạy bằng động cơ điện thu gom, vận chuyển rác thải tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản về việc dừng sử dụng xe ba bánh chạy bằng động cơ điện thu gom, vận chuyển rác thải.
UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản về việc dừng sử dụng xe ba bánh chạy bằng động cơ điện thu gom, vận chuyển rác thải.

Theo đó, xét theo đề nghị của cơ quan công an, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai dừng việc sử dụng phương tiện xe ba bánh chạy bằng động cơ điện để thu gom, vận chuyển rác thải kể từ ngày 10/4/2024.

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đúng quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm việc sử dụng xe ba bánh chạy bằng động cơ điện thu gom, vận chuyển rác thải tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Từ ngày 10/4 sẽ dừng hoạt động hơn 60 xe điện gom rác.

Từ ngày 10/4 sẽ dừng hoạt động hơn 60 xe điện gom rác.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ động xác định vị trí xây dựng, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để giải phóng mặt bằng các vị trí xây dựng ga rác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Quỹ đất sau khi giải phóng mặt bằng, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định cho các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn để chủ động kinh phí đầu tư, xây dựng, tổ chức quản lý, vận hành.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai áp dụng mô hình thí điểm sử dụng hơn 60 xe ba bánh chạy bằng động cơ điện thu gom, vận chuyển rác thải. Bên cạnh các xe đẩy bằng tay truyền thống, xe điện được sử dụng để thu gom, vận chuyển rác tại một số xã, phường có phạm vi thu gom rộng, vị trí bố trí ga rác hạn chế.

Đọc thêm