Tư pháp Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiều công việc ngoài chức năng, nhiệm vụ

(PLVN) - Ngoài công việc như chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng còn được lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng giao “gác cổng” các lĩnh vực như: thu hút đầu tư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính…


Phát huy vai trò “người gác cổng” về pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021. Thạm dự Hội nghị có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; ông Phạm Tuân, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND cấp huyện, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện; đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Công chứng viên tỉnh; toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở.

Tư pháp Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiều công việc ngoài chức năng, nhiệm vụ ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2020, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Tư pháp Sóc Trăng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm Ngành Tư pháp năm 2020 của Bộ Tư pháp và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh năm 2020; Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt, trong năm đã thẩm định 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết, thẩm định 43 dự thảo văn bản QPPL; góp ý 62 dự thảo văn bản QPPL và 40 dự thảo văn bản khác; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức, lối sống cho người dân trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật nhà nước hướng người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Tư pháp Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiều công việc ngoài chức năng, nhiệm vụ ảnh 2
 Sở Tư pháp Sóc Trăng vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp

Bên cạnh đó, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai trên toàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu của công dân và từng bước góp phần cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát, Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương để từ đó có hướng đề xuất, tham mưu chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng thời gian quy định.

Công tác trợ giúp pháp lý có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nên hoạt động ngày càng chất lượng và có hiệu quả. Công tác tham mưu, góp ý, xử lý kiến nghị cho các sở, ngành, địa phương được Sở Tư pháp thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng giúp cho hoạt động quản lý chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đạt hiệu quả cao nhất là trong công tác tư vấn có liên quan đến pháp luật về đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất.  

Tư pháp Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiều công việc ngoài chức năng, nhiệm vụ ảnh 3
 Ông Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức ngành Tư pháp vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh và toàn ngành Tư pháp nói chung. Ngoài những nhiệm vụ được quy định theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, Sở Tư pháp còn được UBND tỉnh tin tưởng giao thêm công việc “gác cửa” cho UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực như: thu hút đầu tư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính…đều tham mưu tích cực và có trách nhiệm.

·        Xác định nhiệm vụ đột phá đánh dấu mốc năm 2021

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục có những giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế còn tồn tại trong năm 2020, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời xác định nhiệm vụ đột phá đánh dấu mốc cho năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quản lý nhà nước của ngành theo lộ trình cụ thể. Quan tâm đến công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, phương thức để phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, mỗi cán bộ, công chức cùng chung sức xây dựng ngành Tư pháp tỉnh ngày càng phát triển, là cơ quan tham mưu tinh cậy, đắc lực cho UBND tỉnh.

Tư pháp Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiều công việc ngoài chức năng, nhiệm vụ ảnh 4
 Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Ông Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối kết hợp chặt chẽ của các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ tư pháp; đồng thời đề nghị trong năm 2021, công chức, viên chức ngành Tư pháp cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Tư pháp, pháp chế từ cấp tỉnh đến cấp xã; Tập trung tham mưu UBND tỉnh, triển khai các nội dung có liên quan đến công tác Tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14; Tham gia thẩm định 100% văn bản theo yêu cầu, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định, gắn với việc nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản của tỉnh và trung ương, đồng thời đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tư pháp Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiều công việc ngoài chức năng, nhiệm vụ ảnh 5

Trao tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp.

Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của luật; Triển khai thực hiện hiệu quả Tiểu Đề án 2 “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”; Thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Với những kết quả đạt được, năm 2020 Sở Tư pháp Sóc Trăng đã được Bộ Tư pháp tiếp tục xếp hạng A, xếp vị trí 3/13 các Sở Tư pháp Khu vực Miền Tây Nam Bộ và xếp vị trí 8/63 các Sở Tư pháp trên cả nước. Dịp này, Bộ Tư pháp đã trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp và tặng bằng khen của Bộ Tư pháp cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân; Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 27 tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2020

Cùng chuyên mục

Đọc thêm