Tuyên truyền bầu cử không phô trương, hình thức

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016, diễn ra hôm qua (29/3), tại Hà Nội.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị.

Nói về tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối với thành công của cuộc bầu cử, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan báo chí là tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thông qua tuyên truyền bầu cử, báo chí góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo lưu ý, công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia…, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức…

Bên cạnh đó, cần chú trọng tuyên truyền về người ứng cử; trách nhiệm nghĩa vụ của người ứng cử; tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu cho người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế về không khí dân chủ, công khai, minh bạch của cuộc bầu cử.

Cho rằng đây cũng là giai đoạn các thế lực phản động, thù địch sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá, xuyên tạc về hệ thống chính trị của nước ta, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị cần tập trung tuyên truyền phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc nhưng phải tránh sai sót để không bị lợi dụng chống phá.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm