Ưu đãi thuế sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

(PLO) - Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hôm 30/7 vừa qua,  Bộ Tài chính khẳng định: “Trong thời gian qua, pháp luật về thuế đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích DN đầu tư phát triển sản xuất, trong đó chú trọng thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, địa bàn khuyến khích đầu tư…”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Điều này thể hiện rất rõ ở chính sách thuế sử dụng đất (SDĐ) nông nghiệp và phi nông nghiệp…

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31/12/2020

Ngày 11/11/2016, Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua Nghị quyết số 28/2016/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế SDĐ nông nghiệp, trong đó quy định: bổ sung miễn thuế SDĐ nông nghiệp đến hết 31/12/2020 đối với: (i) toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp SDĐ nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp, mà không phân biệt phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền SDĐ nông nghiệp; (ii) toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho các tổ chức đang trực tiếp SDĐ để sản xuất nông nghiệp (trừ diện tích đất nông nghiệp do đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 thì không thuộc diện phải nộp thuế SDĐ nông nghiệp).

Việc miễn thuế SDĐ nông nghiệp như trên là một trong những giải pháp nhằm góp phần tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư, phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhiều trường hợp được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Theo quy định tại Luật thuế SDĐ phi nông nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012), ưu đãi miễn, giảm thuế đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện như sau:

+ Miễn thuế đối với: Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn;

+ Giảm 50% số thuế phải nộp đối với: Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn.

Danh sách ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế,  miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế SDĐ phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50 nghìn đồng trở xuống.

- Theo Thông tư  83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016) hướng dẫn về ưu đãi thuế SDĐ phi nông nghiệp:

+ Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư thì được miễn thuế SDĐ phi nông nghiệp.

+ Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) thì được giảm 50% thuế SDĐ phi nông nghiệp. Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng từ 500 lao động trở lên và đầu tư tại địa bàn vừa thuộc vùng nông thôn, vừa không thuộc vùng nông thôn thì căn cứ theo số lao động làm việc trong công trình, hạng mục tại vùng nông thôn để xác định (không tính số lao động làm việc trong công trình, hạng mục không phải vùng nông thôn).

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục quán triệt chủ trương ưu tiên, khuyến khích của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong quá trình nghiên cứu sửa đổi các luật thuế; Đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ, phát triển DN nói chung theo các Nghị quyết của Chính phủ. Bộ Tài chính cũng sẽ tích cực, chủ động phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT và các cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về  chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Cùng chuyên mục
Một góc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bình Định tập trung thu hút đầu tư vào 4 nhóm lĩnh vực quan trọng

(PLVN) - Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định tập trung thu hút đầu tư vào 4 nhóm lĩnh vực quan trọng, gồm: sản xuất công nghiệp nặng quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; năng lượng tái tạo, nhất là điện gió; các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và phát triển đô thị.

Đọc thêm