Ủy viên ngoài độ tuổi cần trình Trung ương xem xét, quyết định

(PLVN) - Ban Chấp hàng Trung ương khóa XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 – 60 tuổi và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt ngoài độ tuổi thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận nhiều vấn đề về Phương hướng công tác nhân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận nhiều vấn đề về Phương hướng công tác nhân sự.

Một trong những nội dung quan trọng được xem xét, thảo luận, quyết định tại Hội nghị Trung ương 12 diễn ra từ ngày 11 -14/5 chính là Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50, từ 50-60 và từ 61 tuổi trở lên).

Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. 

Tăng cường số lượng ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay, Trung ương nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị, trong đó có khâu giới thiệu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.

Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả giới thiệu tín nhiệm cao của Trung ương, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; gắn kết chặt chẽ với việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cơ quan đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ tới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm