Các loại hàng hóa phục vụ an ninh, trật tự thuộc đối thượng không chịu thuế giá trị gia tăng

(PLVN) - Bộ Công an đang soạn thảo Quy định về cấp phép nhập khẩu và đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự.

Các loại hàng hóa phục vụ an ninh, trật tự thuộc đối thượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Theo Dự thảo thông tư, những loại hàng hóa có đủ các điều kiện sau sẽ được cấp phép nhập khẩu, xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đề nghị miễn thuế nhập khẩu:

- Là hàng hóa trong nước chưa sản xuất được hoặc việc sản xuất trong nước chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân về số lượng, chất lượng, chủng loại. Căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất trong nước chưa sản xuất được để được miễn thuế nhập khẩu là hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với những hàng hóa mà quy định trên chưa rõ, thì cần có văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận thuộc loại trong nước chưa sản xuất được trước khi đấu thầu mua sắm hàng hóa (đối với trường hợp danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định trước thời điểm đấu thầu) hoặc trước khi làm thủ tục hải quan (đối với trường hợp danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định sau thời điểm đấu thầu mua sắm).

- Chỉ cấp phép nhập khẩu, xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu sử dụng cho Công an các đơn vị, địa phương có chức năng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cung ứng cho Công an các đơn vị, địa phương.

- Là hàng hóa nhập khẩu thuộc kế hoạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, trật tự được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng chính phủ và được Cục Kế hoạch và tài chính thông báo chỉ tiêu nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, trật tự cho Công an đơn vị, địa phương. 

- Giá trị hàng hóa nhập khẩu là giá chưa bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng phải được phê duyệt rõ trong các quyết định của cấp có thẩm quyền (phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán hoặc dự toán mua sắm; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu), ký kết cụ thể trong hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu hoặc hợp đồng ủy thác nhập khẩu.

- Chỉ thực hiện cấp phép nhập khẩu, xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự, được miễn thuế nhập khẩu, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng phải được sử dụng đúng mục đích phục vụ trực tiếp an ninh, trật tự.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự đã được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, nhưng được cấp có thẩm quyền quyết định thay đổi mục đích sử dụng (không trực tiếp phục vụ an ninh, trật tự), thì phải thực hiện truy thu thuế nhập khẩu đã được miễn và số thuế giá trị gia tăng chưa nộp.

Cùng chuyên mục
Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

(PLVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo định suất. Theo đó, quỹ định suất là số tiền được xác định trước, giao cho cơ sở KCB BHYT để KCB ngoại trú cho người bệnh có thẻ BHYT trong phạm vi định suất, trong khoảng thời gian nhất định.
Đọc thêm