Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ VIII chủ động trong nghiên cứu, tham mưu

(PLVN) - Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đạt được trong nhiệm kỳ qua, mặc dù khối lượng công việc phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tăng và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, nhưng Văn phòng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đạt được những kết quả ngày càng tiến bộ.

Đảng bộ, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước thể hiện tinh thần nêu gương; quan tâm, động viên kịp thời công việc của từng bộ phận, đơn vị; góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết. Cán bộ đảng viên đã nỗ lực nâng cao chất lượng, đáp ứng số lượng và hiệu quả công việc thông qua công tác xây dựng pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng…

Định hướng công việc thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Văn phòng cần quan tâm quán triệt Nghị quyết cũng như các sinh hoạt chuyên đề thường xuyên hơn, nhất là cập nhật những chuyên đề mới mang tính thời sự về tình hình trong nước và quốc tế để cán bộ, đảng viên có thêm thông tin cập nhật tình hình một cách chủ động và cũng để phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình nhất là trong thời điểm nước ta đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đọc thêm