Viện kiểm sát nhân dân tối cao khảo sát lấy ý kiến các đề án Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 15/5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) phối hợp Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Viện theo yêu cầu của Trung ương.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao khảo sát lấy ý kiến các đề án Trung ương

Ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC, ông Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang đồng chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC phát biểu.

Ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC phát biểu.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, VKSNDTC được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng 3 đề án gồm:

Đề án nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo tại hội nghị.

Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra Tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước.

Đề án nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Để có đầy đủ luận cứ khoa học, thực tiễn cho việc đề xuất về đổi mới, hoàn thiện cơ chế bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, người yếu thế; cơ chế kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng, VKSNDTC tổ chức khảo sát lấy ý kiến của Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan, tổ chức địa phương. Kiên Giang là địa phương thứ 2 sau Quảng Ninh đoàn tiến hành khảo sát lấy ý kiến.

Ông Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu.

Ông Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu.

Ông Mai Văn Huỳnh Phó - Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang - thống nhất với nội dung các góp ý mà các đại biểu nêu tại hội nghị cũng như nội dung 3 đề án được xây dựng bám sát tình hình thực tế.

Ông Huỳnh cũng mong muốn đoàn công tác sẽ ghi nhận, sẽ có những bổ sung cho đề án để thực thi pháp luật tốt; thống nhất việc với đề xuất tiếp tục giao Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện kiểm soát, giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng, vì trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân đã có kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đọc thêm