'Việt Nam đã làm rất tốt công tác kiềm chế dịch Covid-19'

(PLVN) - Giám đốc ILO Việt Nam, ông Chang-Hee Lee cho rằng, Việt Nam đã làm rất tốt công tác kiềm chế dịch Covid-19. Sự quyết tâm được thể hiện rõ qua thông điệp của Thủ tướng rằng Chính phủ chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người dân. 

'Việt Nam đã làm rất tốt công tác kiềm chế dịch Covid-19'

Theo ông Chang-Hee Lee, cuộc chiến chống Covid-19 có khả năng sẽ còn kéo dài, bây giờ chính là lúc bắt đầu hành động để giảm thiểu những tác động tiêu cực của virus tới doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của phần lớn người lao động, bao gồm cả khu vực kinh tế phi chính thức.

"ILO Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động để chiến đấu vì việc làm thỏa đáng tại thời điểm khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng về cả sức khỏe, thị trường lao động cũng như kinh tế hiện nay”, Giám đốc ILO Việt Nam khẳng định.

'Việt Nam đã làm rất tốt công tác kiềm chế dịch Covid-19' ảnh 1
 Giám đốc ILO Việt Nam ông Chang-Hee Lee khẳng định ILO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về vấn đề việc làm thỏa đáng trong bối cảnh dịch bệnh

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mới đưa ra các kịch bản khác nhau mà tác động của COVID-19 có thể gây ra đối với tăng trưởng GDP toàn cầu. Theo đó, kịch bản thấp là số người thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng khoảng 5,3 triệu người và kịch bản cao là đạt ngưỡng con số gần 25 triệu người. Đây là số tăng thêm so với nền số lượng người thất nghiệp sẵn có là 188 triệu trong năm 2019. 

Tình trạng thiếu việc làm (được hiểu theo nghĩa không sử dụng được đầy đủ khả năng làm việc của người lao động có việc làm) cũng được dự báo sẽ tác động tới một số nhóm lao động sẽ không đồng đều, và điều này sẽ làm gia tăng bất bình đẳng. 

Những người bị ảnh hưởng lớn là lao động trẻ và lao động cao tuổi. Phụ nữ và lao động di cư cũng thuộc nhóm này.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm