Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong công tác Thi hành án dân sự

(PLVN) -Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tại Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2021của tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra sáng 4/12. 

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong công tác Thi hành án dân sự

Tham dự Hội nghị, về phía Tổng cục THADS có ông Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1; bà Nguyễn Hoàng Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Cục THADS tỉnh có Cục trưởng Nguyễn Thị Kim Yến, các Phó Cục trưởng Đào Xuân Hà, Phùng Huy Thuận cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục trên địa bàn cùng đại diện Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành.

Đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Nguyễn Thị Kim Yến đánh giá năm  2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức của đất nước, với nhiều thiên tai hạn hán, bão lũ và nhất là dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, của các cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của công chức, viên chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn mà công tác THADS của tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Hội nghị là dịp để cùng nhìn lại các kết quả đạt được, đánh giá những tồn tại, hạn chế, phân tích các nguyên nhân đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác năm 2021 theo hướng bám sát chương trình trọng tâm của ngành và góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong công tác Thi hành án dân sự ảnh 1
 

Theo báo cáo, năm 2020, Cục và các Chi cục THADS cấp huyện đã thi hành xong 6.208 việc trong số có điều kiện, tương ứng 130.256.412.000 đồng, đạt tỷ lệ 84,6% về việc và 42,5% về tiền (đạt và vượt 4,1% về việc và vượt 4,5% về tiền so với Chỉ tiêu Tổng cục THADS giao).

Các cơ quan THADS trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, có vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư, đặc biệt là các vụ việc bán đấu giá thành chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá đã có các giải pháp căn cơ với từng vụ việc. Thủ trưởng các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và đối thoại, các vụ việc đã được giải quyết đúng thẩm quyền, dứt điểm tại cơ sở, nhờ đó hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Việc kiểm tra toàn diện được các cơ quan THADS thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra trong năm, trong đó cục THADS tỉnh xác định kiểm tra chuyên đề và công vụ là khâu đột phá trong công tác này…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác THADS của tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị cấp huyện còn chậm đổi mới; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn chậm; việc phối hợp giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp chưa thực sự hiệu quả…

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong công tác Thi hành án dân sự ảnh 2
 

Biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan THADS, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những kết quả tích cực của  công tác thi hành án đã góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp và phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, ông đề nghị các cơ quan THADS của tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS các cấp, phát huy vai trò của  thành viên Ban chỉ đạo. Theo đó, cơ quan THADS cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan Công an để có phương án xử lý phù hợp, an toàn khi tiến hành cưỡng chế thi hành án. Cơ quan THADS cần phát huy vai trò thành viên thường trực Ban chỉ đạo, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, hạn chế khiếu kiện vượt cấp; tăng cường đối thoại, tiếp công dân; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, tiêu cực. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và đầu tư cơ sở vật chất để các cơ quan THADS Vĩnh Phúc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhận định năm 2021, công tác THADS trên toàn quốc nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đòi hỏi các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc cần khẩn trương triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác THADS ngay từ những ngày đầu năm công tác, không được lơ là, buông lỏng để phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 theo hướng thực chất, chính xác. 

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong công tác Thi hành án dân sự ảnh 3
 

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong hoạt động THADS; các Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS; các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. 

“Cùng với việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các cơ quan THADS cần làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án để hạn chế thấp nhất xảy ra các vi phạm. Chúng ta phải coi đây là 2 nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tập trung làm tốt”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu cần tăng cường giám sát, kiểm tra quá trình làm nhiệm vụ của Chấp hành viên, tránh tình trạng buông lỏng và “khoán trắng”. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; phát huy vai trò chủ động của Lãnh đạo Cục, các Chi cục THADS trong công tác phối hợp liên ngành để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Chủ động bám sát, tranh thủ hơn nữa sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương trong lãnh đạo tổ chức, triển khai công tác THADS trên địa bàn, đặc biệt là của cơ quan kiểm sát trong hoạt động thi hành án.

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong công tác Thi hành án dân sự ảnh 4
 
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong công tác Thi hành án dân sự ảnh 5
 
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong công tác Thi hành án dân sự ảnh 6
 

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2019 cho 2 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019 cho 5 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 4 cá nhân cùng nhiều danh hiệu khen thưởng khác. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm