Vùng Cảnh sát biển 4 tập trung nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị

(PLVN) - Chiều 5/4, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; đơn vị điểm huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện Quý I năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2024, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 được BTL Cảnh sát biển tin tưởng, lựa chọn là đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn Lực lượng.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, BTL Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, phương châm, nguyên tắc, chỉ tiêu, yêu cầu trong công tác huấn luyện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các chuyên ngành gắn với đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn. Chú trọng huấn luyện điều lệnh cả về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ, đi đôi với phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là an toàn giao thông.

Trong Quý I, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, BTL Cảnh sát biển về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tổ chức quản lý, định hướng, giải quyết tốt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện, hành vi vi phạm kỷ luật. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, trường bắn, thao trường huấn luyện được quản lý chặt chẽ, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trên các mặt công tác thời gian qua, Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu thời gian tới: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, điều hành các nội dung huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

Đồng thời, chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật mới; nâng cao khả năng vận hành, khai thác, quản lý và bảo dưỡng các loại vũ khí, máy móc có trong biên chế; Thường xuyên củng cố, bổ sung và nâng cấp vật chất, thao trường huấn luyện; đẩy mạnh công tác xây dựng nền nếp chính quy, nhất là chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, gắn với giáo dục, quản lý và chấp hành nghiêm kỷ luật.

Đọc thêm