Xây dựng nhiều quy định mới về thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại

(PLVN) -Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại.

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương 22 điều quy định chi tiết thủ tục thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, bao gồm hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra; việc chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Đáng chú ý, trình tự, thủ tục thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, quy định cụ thể về việc triệu tập người đại diện hợp pháp của pháp nhân thương mại; hồ sơ thi hành án; công bố quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp; giám sát việc chấp hành án của pháp nhân thương mại trong thời gian chấp hành án...

Việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành Nghị định góp phần tạo cơ sở pháp lý cụ thể, đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại nói riêng, thi hành án hình sự nói chung. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm