Xem xét tổ chức Diễn đàn Pháp luật và Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội

(PLVN) - Đây là những hoạt động mới, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức theo tinh thần "đúng vai, thuộc bài", nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.

Sáng 10/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XV khai mạc Phiên họp thứ 35.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Phiên họp thứ 35, UBTVQH sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, QH khóa XV.

Trong đó, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp có nội dung nhiều nhất, thời gian dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Qua 27 ngày rưỡi làm việc, QH đã hoàn thành tốt đẹp chương trình, nội dung nghị sự. Ngay sau Kỳ họp, các đại biểu QH đã đi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp.

"Tại phiên họp này, chúng ta sẽ đánh giá toàn diện kết quả Kỳ họp về chương trình, nội dung, công tác điều hành, tổ chức, phục vụ, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho Kỳ họp, từ đó, đúc kết những vấn đề tiếp tục phát huy và những vấn đề cần rút kinh nghiệm”, Chủ tịch QH nói.

Trong đó, Chủ tịch QH đề nghị cần đặc biệt lưu ý những kiến nghị, đề xuất của các Ủy viên UBTVQH, Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân, Toà án nhân dân, MTTQ Việt Nam... để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, Kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp tiếp theo.

Lưu ý chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 8, QH khóa XV, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan của QH cần rút kinh nghiệm các kỳ họp trước, chủ động từ sớm từ xa, tiến bộ hơn các công việc chuẩn bị các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự các cấp.

UBTVQH cũng xem xét, quyết định các vấn đề về tài chính, ngân sách bao gồm việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh nội dung thường kỳ về xem xét báo cáo Công tác Dân nguyện của QH tháng 5 và tháng 6/2024, Chủ tịch QH cho biết, UBTVQH sẽ lần đầu tiên cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn QH về hoạt động giám sát tối cao, Diễn đàn Pháp luật và công tác chuẩn bị tổ chức.

Nêu rõ đây là những hoạt động mới, lần đầu tiên UBTVQH tổ chức theo tinh thần "đúng vai, thuộc bài", Chủ tịch QH cho rằng việc tổ chức tốt 2 Diễn đàn này nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và xây dựng pháp luật của QH.

Với thời gian làm việc của phiên họp khoảng 1,5 ngày, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên UBTVQH, các cơ quan của QH, Chính phủ chủ động tham gia đầy đủ các nội dung phiên họp, bảo đảm các nội dung trình UBTVQH đạt kết quả cao nhất.

Đọc thêm