Áp lực thu ngân sách 2 tháng cuối năm

(PLVN) - Trong 10 tháng đầu năm 2020, trung bình mỗi tháng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý là khoảng 98 nghìn tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán năm, trong 2 tháng còn lại của năm, mỗi tháng ngành Thuế phải thu được  trên 137 nghìn tỷ đồng...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, trong đó sản xuất công nghiệp tháng 10/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương. 

Trong tháng 10/2020, thương mại trong nước tiếp tục xu hướng tăng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu tăng so với dự toán như thu từ thủy điện, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở một số địa phương.          

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, với kết quả đó trong 2 tháng cuối năm, ngành Thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán (Trung bình mỗi tháng phải thu trên 137 tỷ đồng).

“Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của ở các tỉnh miền Trung…”- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế lưu ý.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu các Cục Thuế rà soát lại từng khoản thu, sắc thuế, ước tổng thu ngân sách năm 2020 để có các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp. Vụ Quản lý thuế DN lớn thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11/2020 của 561 tập đoàn, tổng công ty và công ty, đơn vị thành viên; tổ chức đôn đốc thu NSNN, đặc biệt đối với một số khoản thu ngân sách TW đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để giảm nợ đọng thuế, Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cần tiếp tục triển khai các đoàn công tác để đôn đốc thu nợ đối với các địa phương có số nợ lớn; kiểm tra việc thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội; đôn đốc kịp thời số thuế GTGT, TTĐB kỳ tính thuế tháng 5/2020 được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Nghị định 109/2020/NĐ-CP nộp kịp thời vào ngân sách. Đối với các DN nợ thuế lớn, các Cục Thuế cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuế, đồng thời công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các DN cố tình chây ỳ nợ thuế. Phấn đấu tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với 31/12/2019.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu CQT các cấp cần đẩy nhanh tiến độ thanh kiểm tra, đặc biệt là tại các DN đang thực hiện dở dang. Các Cục Thuế cần tiếp tục triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, Ban Kiểm tra TW, Thanh tra Bộ Tài chính; đôn đốc kịp thời các khoản thu này vào ngân sách. 

Cùng với tăng cường các biện pháp thu ngân sách, CQT các cấp cần tiếp tục thực hiện những giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục hướng dẫn các cục thuế triển khai khai nộp điện tử đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản. CQT các cấp sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế và xây dựng Chính phủ điện tử đảm bảo vận hành, hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, qua đó đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế.

Theo thông tin tại cuộc giao ban của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách tháng 10 do cơ quan thuế (CQT) quản lý đạt 135.511 tỷ đồng, bằng 10,8% dự toán, trong đó thu từ dầu thô đạt 1.834 tỷ đồng, bằng 5,2% dự toán. Thu nội địa đạt 133.677 tỷ đồng, bằng 11% dự toán. 

Tính đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách do CQT quản lý đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019 (trung bình mỗi tháng thu được gần 98.000 tỷ đồng) Trong đó, thu từ dầu thô đạt 29.484 tỷ đồng, bằng 83,8% dự toán. Thu nội địa đạt 950.240 tỷ đồng, bằng 77,9% so với dự toán, bằng 95,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm