Bắc Kạn giải ngân đạt 44,28% tổng nguồn vốn ODA được giao

(PLVN) - Do gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đến hết tháng 9/2020 tỉnh Bắc Kạn mới chỉ giải ngân được 44,28% tổng nguồn vốn ODA được giao.
Việc chậm trễ giải ngân sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.
Việc chậm trễ giải ngân sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Năm 2020, tổng số kế hoạch vốn ODA của tỉnh Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ giao và tỉnh Bắc Kạn vay là 632 tỷ đồng,  vốn ODA từ năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 là hơn 41 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã thực hiện phân bổ và giao chi tiết 100% kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư.

Ngay từ đầu năm, công tác giải ngân được UBND tỉnh đôn đốc chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Tính đến ngày 12/10/2020, nguồn vốn năm 2019 chuyển sang giải ngân đạt hơn 41 tỷ đồng; đối với nguồn vốn ODA năm 2020, giải ngân đạt 280 tỷ đồng.

Tuy nhiên việc giải ngân vốn nước ngoài chậm là do nhiều nguyên nhân khách quan, đặc biệt là do tác động của đại dịch Covid-19. Theo đó, hầu hết hoạt động của các dự án ODA, vốn vay ưu đãi gắn với yếu tố nước ngoài nên tiến độ thực hiện các dự án này chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát, thống nhất với nhà tài trợ đối với từng hoạt động và kế hoạch của dự án, tổ chức đấu thầu,... dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn này bị ngưng trệ do không có khối lượng thực hiện hoặc nếu có khối lượng thì gặp khó khăn trong việc xác nhận, nghiệm thu và thanh quyết toán.

Cùng với đó là vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc các chủ trương chính sách mới, buộc các dự án phải có những điều chỉnh, thay đổi như thay đổi thiết kế dự án, tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư,... làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Việc chậm trễ giải ngân sẽ gây ra những hệ quả như việc các dự án chậm hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Để tháo gỡ những khó khăn trong giải ngân vốn ODA, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2020. Đồng thời, đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đơn giản hóa các thủ tục rút vốn nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, cũng như tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, góp phần giảm nợ đọng xây dựng cơ bản; điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn (giai đoạn 2); có phương án sử dụng vốn vay IFAD để thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực của Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn.

Đọc thêm